Ettevõtjad saavad toetust väga suure läbilaskevõimega sidevõrgule juurdepääsu rajamiseks

339

Taastekavast rahastatava lairiba ehk viimase miili interneti püsiühenduste väljaehitamiseks loodud toetusmeede on avatud kuni 26. september.

Abikõlblik sihtpiirkond

Toetatavate tegevuste abikõlblik sihtpiirkond moodustub aadressiobjektidest, kus puudub vähemalt 30 megabitti sekundis allalaadimiskiirusega püsiühendus ning kuhu seda lähema kolme aasta jooksul ei ole kavas sideettevõtja investeeringuga rajada.

Toetust antakse

  1. projekteerimiseks ja juurdepääsuvõrgu lairibataristu ehitamiseks koos selleks vajalike materjalide ja omanikujärelevalve läbiviimisega;
  2. juurdepääsuvõrgul teenuste osutamiseks vajalike aktiivseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks.

Toetuse piirsumma ja osakaal

Toetuse maksimaalne osakaal projekti toetatavatest kuludest on 70 protsenti. Toetuse maksimaalne suurus ühe aadressiobjekti kohta on 3000 eurot.

Kino maale
EelmineVallavolikogu koguneb 31. augustil valima vallavanemat
JärgmineVallas algab uus kooliaasta