Avaneb kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

292

1. septembril avaneva kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusi saab esitada kuni 2. oktoobrini 2023 kell 16.30.

Taotlusi on võimalik esitada kogukonna arengu ning investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmetesse. Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Avaldused esitatakse keskkonnas etoetus.rtk.ee.

Programmi infopäevad toimuvad veebikeskkonnas 5.–7. oktoober

Kohaliku omaalgatuse programmiga aidatakse kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Täpsem info programmist: tartumaa.ee/programmid

Lisainfo: Heili Uuk, Tartumaa Omavalitsuste Liidu programmide koordinaator, 5886 2500, tol@tartumaa.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 23.08.2023
JärgmineTõrvandi põhikoolihoone sai nurgakivi