Tõrvandi põhikoolihoone sai nurgakivi

189
Tõrvandi põhikoolihoone nurgakivi asetamise sündmus 30.08.2023. Foto: Marko Ojakivi

Kolmapäeval, 30. augustil 2023 sai nurgakivi Tõrvandi põhikoolihoone. Koolimaja ehitustööd algasid käesoleva aasta juunikuus ning hoone on kavas avada 2024/2025. õppeaasta alguses.

Vallavanem Illari Lään: „Tõrvandi Kool annab piirkonna lastele võimaluse saada parimat haridust kodulähedasest koolist. Kaasaegne ja kogukonnakeskne õpikeskkond soodustab õpilaste isikupärast arengut ning tulevikuoskuste omandamist.“

Tartumaa kaasaaegseima koolihoone ehitusmaksumus on ligi 13 miljonit eurot. Hoone ehitab KRC Ehitus OÜ kui soodsaima hinna pakkuja. Ettevõte on ka varasemalt püstitanud mitmeid haridus- ja kultuurihooneid üle Eesti.

Nurgakivi saanud õppehoone projekt arvestab õpetajate ja õpilaste vajadustega. Kooliruumid on vaheldusrikkad ja pakuvad mitmekülgseid võimalusi õppetöö läbiviimiseks. Koolimaja liigendusest tekivad eraldi põhikooli ja algkooli pesad. Hoone arhitektuuriline lahendus soodustab õuesõpet ja õueskäimist.

Tõrvandi Kooli direktor Kristi Aria on veendunud, et haridusasutusest kujuneb hinnatud põhikool. „Oluline on, et uue kooli tänapäevane õpikeskkond julgustab nii õpilasi kui ka õpetajaid katsetama, uurima ja looma,“ jätkab Aria.

Tõrvandi keskusalale kavandatud ehitistest avatakse esimesena koolimaja. Ehituse teises etapis valmib spordi- ja multifunktsionaalne kogukonnahoone vallaelanikele. Keskusala rajatakse arhitektuuribüroo Arhitekt Must kontspetsiooni „Ruut ruudus“ alusel.

Tõrvandi Kooli sisu loomine ja personali värbamine algas 2022. aastal. 2023/2024. õppeaastal õpivad kooli 1.–2. klassi 117 õpilast Linnavere hariduskeskuses (endine Rehe hotell).

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineAvaneb kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor
JärgmineKambja vallas alustab esimest kooliteed ligi 200 last