Õnnemaal on alanud kogukonnapraktika

1068
Toidupanga jagamine Kambja valla elanikele. Tegutsevad kogukonnapraktikandid Giisela Sprenk (vasakul) ja Krislin Sarap. Foto: Kersti Leis

Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus gümnaasiumiõpilased lähevad mõnda vabaühendusse põgusale praktikale. Uued oskused, teadmised ja hoiakud aitavad noorel kasvada aktiivseks ühiskonnaelus osalejaks, vastutustundlikuks kodanikuks ning hoolivaks ja märkavaks inimeseks ehk heaks kodanikuks. Praktikandid saavad praktilist töökogemust ning parema pildi kodukoha ning laiemalt ühiskonna probleemidest.

Oktoobrikuust alates on juba kümmekond teotahtelist noort Ülenurme gümnaasiumist leidnud tee Õnnemaale. Kõik on valinud endale teema, millega soovivad tegeleda.

Tänan hea koostöö eest Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhatajat Maili Mesipuud, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid Tõnis Märtsonit ja Peep Reimerit!

Rohkem infot juba detsembrikuus.

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa,
tel 5331 5342,
kersti@onnemaa.ee

Kino maale
EelmineFormaalne ja mitteformaalne õpe käsikäes
JärgmineImeline sügisene Heateopäev!