Tunnustamiskonkursil Hea Tegu 2022 tänati ja tunnustati

405

Tartumaa tunnustamiskonkurss HEA TEGU toimus esimest korda aastal 2010, eesmärgiga esile tõsta ja tunnustada neid, kelle head teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Tänu tublidele märkajatele laekus tänavu tunnustamiskonkursile kokku 19 kandidaati neljas erinevas kategoorias: vabakonna tegevuse toetaja, ilma projektita sündinud tegu, aasta vabakondlane, Tartumaa mittetulundusühendus 2022. Tõsi on, et kõik nomineeritud on võitjad ja tänu neile on kogu Tartumaa 19 hea teo võrra rikkam.

Parimate välja valimises osalesid Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant Tartumaa ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad. Laureaadid kuulutati välja 24. novembril Tartu Loodusmajas toimunud tänuüritusel. Kõikidest tunnustatutest ning kandidaatidest saab pikemalt lugeda Tartu Ärinõuandla kodulehel arinouandla.ee.

Galina Strelovska – Ukraina saadik Kambja vallas

Meie vallast oli aasta vabakondlase tiitlile nomineeritud Galina Strelovska, kes on Tartus ja Ülenurmel elanud enam kui kolmkümmend aastat, õppinud selgeks eesti keele ja võtnud omaks meie kombed, unustamata seejuures oma sünnikoha Ukraina kultuuri ning võimalusel seda siinolijatelegi tutvustades. Koduvallas tuntakse Galinat kui väga tegusat, ikka rõõmsameelset ning osavõtlikku inimest – tõelist kogukonna hinge, kes toob inimesed kokku, leiab võimalused tegutseda, pakub välja ideed ning teostab need. Teda usaldatakse ja temaga tehakse meelsasti koostööd.

Galina on osavõtlik, kaastundlik, abivalmis. Loomulikult valutab Galina süda kaugel kodumaal toimuva pärast, unerahu viib tihti mure ning teadmatus sõjatandrile jäänud sugulaste ja sõprade saatuse pärast. Siit kaugelt püüab ta abistada, kuis vähegi võimalik, hankides koos abilistega sõjategevuses tarvilikku varustust, sooje rõivaid, toidukraami ning otsides ja leides võimalusi kõik kogutu Ukrainasse abivajajateni toimetada. Samaaegselt toimub ka pidev vilgas tegutsemine, abistamaks siia saabunud sõjapõgenikke. Alates veebruarist on Galina olnud Tartumaal kirglik eestvedaja ja tegus vabatahtlik Ukraina sõjapõgenike Eesti ühiskonda sulandamisel. Ta on tegutsenud ennastsalgavalt oma rahvuskaaslaste abistamiseks, olnud tänuväärseks ühenduslüliks emotsionaalse ja nutika tõlgina ning asjalikuks toeks kahe rahvuse taustu vastastikku tutvustades.

Galina eestvedamisel osalevad Kambja valla ukrainlannad kogukonna üritustel, kus pakuvad Ukraina köögi toite, tutvustavad Ukraina kultuuri ja traditsioone. Galina algatusel toimetab meie vallas ka Ukraina naiste ja laste lauluansambel, kes juba mitmel valla üritusel esinemas käinud. Tõhusaks toeks ja tegusaks abiliseks on Galinale ka tema tütred Darja ja Valerija. Valerija on MTÜ EstHelp juhatuse liige. Ühiselt on suudetud väga operatiivselt hankida mööblit ja muud sisustust ning just seda, mida inimestel täpselt vaja on.

Galinat tundvad inimesed teavad teda ikka elurõõmsa ja seltskondliku inimesena, kes väsimatult toimetab nii oma pere, kogukonna- kui rahvuskaaslaste heaks. Soovime tegusale ja võimekale naisele palju õnne ja tugevat tervist, jätkuvat vastupidavust ning jaksu!

Mare Henno

Kino maale
EelmineMuusikakoolist
JärgminePiirkonnapolitseinik: „Hämar aeg ajab pikanäpumehed liikvele.“