Tartu jäätmejaamades tuleb esitada ID-kaart

654

Tartu linna ja jäätmekäitluse koostööpartnerite – Nõo, Tartu, Luunja, Kastre ja Kambja valla elanikud saavad endiselt Tartu linna jäätmejaamades (Jaama 72c ja Selli 19) oma taaskasutatavad jäätmed tasuta üle anda, kuid peavad selleks esitama ID-kaardi.

Teenindaja kontrollib rahvastikuregistri andmebaasist, kas jäätmete tooja on Tartu linna või koostöövalla elanik ning alles seejärel saab inimene oma jäätmed maha laadida. Juhul, kui tartlane või koostöövalla elanik tellib jäätmete äraveo mõnelt ettevõttelt, peab ta samuti arvestama jäätmejaama kohalemineku ja oma isiku tõendamisega.

Uue korra sisseviimine tulenes asjaolust, et seni eeldati, et jäätmete tooja elab Tartu linnas või koostöövallas ning kõigilt võeti jäätmed tasuta vastu. Nii maksid Tartu linna ja koostöövaldade maksumaksjad kinni ka teiste omavalitsuste elanike jäätmete käitlemise. Endiselt võivad Tartu jäätmejaamadesse oma taaskasutatavaid materjale ja jäätmeid tuua ka teiste omavalitsuste elanikud, kuid nemad peavad teenuse eest maksma vastavalt hinnakirjale.

Tartlastelt ja koostöövaldade elanikelt võetakse Tartu linna jäätmejaamades tasuta vastu kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed, elektroonikaromud, taaskasutatavad jäätmed (vanapaber, metall, plast), pakendijäätmed, töötlemata puit, plastijäätmed ja autorehvid (kuni 8 ilma veljeta sõiduauto rehvi tooja kohta kuus). Tasu eest saab jäätmejaamades üle anda aia- ja haljastusjäätmed, ehitusjäätmed, suurjäätmeid (mööbel), tekstiilijäätmeid, markeerimata plastijäätmeid, eterniidijäätmeid, segaolmejäätmeid ja mittekompleksseid külmikuid. Kaalumisnõue puudutab üksnes tasu eest ära antavaid jäätmeid.

Rohkem teavet: https://www.kambja.ee/kuhu-jaatmed-viia

Kino maale
EelmineKuhu viia jõulukuused?
JärgmineVallavalitsuse istungilt 04.01.2023