Maamaks jääb samaks

447
Hajaasustuse programm toetab hajaasustusega maapiirkonnas asuvaid majapidamisi. Foto: Marko Ojakivi

Kambja vallas jääb 2023. aastal maamaksumäär samaks kui varasematel aastatel. Maksumäär on kehtestatud Kambja Vallavolikogu määrusega.

Maamaksumäärad Kambja vallas on vastavalt hinnatsoonidele:

  • hinnatsoonid H0949001 – H0949005 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas,
  • hinnatsoonid H0282001 – H0282004 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäärad vastavalt viljakustsoonidele on järgmised:

  • viljakustsoonid V0949001 – V0949010 – 1,2 % maa maksustamishinnast aastas,
  • viljakustsoonid V0282001 – V0282008 – 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kambja Vallavalitsus võib isiku kirjaliku avalduse põhjal vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse baasil pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt tiheasustusega alaks määratud alal, kuni 0,15 ha ulatuses. Samuti võib vallavalitsus maamaksust vabastada represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

2022. aastal laekus valla eelarvesse maamaksu 266 235 eurot.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineLinnavere lasteaed ootab õpetajaid, abiõpetajaid ja logopeedi
JärgmineRiigikogu valimistel saab Kambja vallas hääletada neljas valimisjaoskonnas (täiendatud)