Riigikogu valimistel saab Kambja vallas hääletada neljas valimisjaoskonnas (täiendatud)

1436
Tõrvandi raamatukogus saab hääletada kõigil Riigikogu eelhääletamise päevadel 27. veebruarist 4. märtsini ja valimispäeval 5. märtsil. Foto: Marko Ojakivi

Täiendatud 05.03.2023

Valla valimiskomisjon loeb Riigikogu valimiste valimisjaoskondades antud hääled üle esmaspäeval, 6. märtsil 2023 algusega kell 10.00 Ülenurme vallamajas, Pargi 2.

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumis Ülenurme alevikus Eesti Maaelumuuseumid häärberihoone saalis saab hääletada 3., 4. ja 5. märtsil.
Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruumis Tõrvandi raamatukogus on võimalik hääletada kõigil eelhääletamise päevadel 27. veebruarist 4. märtsini ja valimispäeval, 5. märtsil. Raamatukogus toimub ka väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamine. Samuti korraldab jaoskond vajadusel hääletamist asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruumis Külitse raamatukogus saab hääletada 3., 4. ja 5. märtsil.
Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub 3. märtsil ja valimispäeval, 5. märtsil Kambjas vallavalitsuse teenuskeskuses ning 4. märtsil Kuuste koolimajas.
Eelhääletamise perioodil on hääletamisruumid avatud kell 12.00–20.00, valimispäeval kell 9.00–20.00.
3., 4. ja 5. märtsil korraldatakse ka kodus hääletamist.

Elektrooniliselt on võimalik oma hääl anda esmaspäevast, 27. veebruarist kell 9.00, hääletus kestab ööpäevaringselt kuni 4. märtsini kell 20.00.
Hääletada saab veebilehel www.valimised.ee.
Jaoskonnakomisjonid elektroonilist hääletamist ei korralda. Elektrooniliselt antud häält on võimalik valimispäeval hääletamisruumis tühistada, hääletades sedeliga.

Lisainfo: Marina Lehismets, Kambja vallasekretär, 5688 5812, marina.lehismets@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMaamaks jääb samaks
JärgmineVallavalitsus võõrandab vallale kuuluva metsaraieõiguse (uuendatud)