Tõrvandi Koolist hakkavad võrsuma ettevõtlikud ja leidlikud noored

1823
Tõrvandi Koolil on juba olemas juhtkonna ja klassiõpetajate aktiiv, kes kooli loomisesse panustab. Foto: erakogu

Kambja vallas on loomisel Tõrvandi Kool, millega tuleb kaasa ka oma identiteet, traditsioonid ja maine, lisaks ka kooliga seotud kogukond. Käesolevaga vaatame otsa nii kooli käivitamisega seotud praktilistele teemadele kui ka tema eripärale.

Tõrvandi Kool alustab iseseisvat tegutsemist 2023. aasta sügisel Linnavere tee 3 hoones, millest on kujunemas hariduskeskus. Esimesel tegutsemisaastal avatakse kolm esimest klassi ning lisaks asuvad koolis õppima kolm teist klassi, kes tulevad Ülenurme Gümnaasiumist. Seejärel hakkab koolipere aasta-aastalt suuremaks kasvama, kuni jõutakse nelja paralleeliga põhikoolini, kus on 860 koolikohta. See juhtub aga juba uues, päris oma koolimajas, mis kerkib Tõrvandi asula keskusesse, Rübliku lasteaia kõrvale.

Tõrvandi Koolist saab kogukonna keskus

Lähtuvalt oma mastaabist ning kooli kogunevast kompetentsist ja vahenditest hakkab kool toimima Tõrvandi kogukonna olulise keskusena. Alates tulevast õppeaastast pakub põhikool omalt poolt ka mitmekesist huvitegevust. Kuid koolil on ka seesmised õppe- ja kasvatuseesmärgid, mida kooli loomisel silmas peetakse. Esmatähtis on õppijates väga hea õpipädevuse väljaarendamine. See tähendab ettevõtlikkust ehk julgust kavandada oma lähenemine, ise katsetama hakata ning järeldusi teha. Näpuosavus, enda mõtete ladus väljendamine ja võõrkeelte oskus on täiendavad alustalad, mis ettevõtlikku õppijat toetavad. Õpipädevusele pannakse laiapõhjaliselt rõhku kogu õppetöös, kuid õpilased koostavad juba algklassides lihtsamaid uurimusi ning läbivad insenerioskuste kursused nagu leiutamine, loogika ja ettevõtlikkus.

Kool loob eelduse õpilaste emotsionaalseks heaoluks ja ajutööks

Insenerioskuste nimetusest tuleneb ka teine kooli eripära – selleks on loodusteaduste hea tundmine. Matemaatika mahtu on suurendatud ning insenerioskuste raames tehakse varakult tutvust ka tehnoloogia teemadega. Eluteaduste suuna tundmiseks käivad lapsed igal aastal juhendatud loodusretkel ning õpivad metsaoskusi. Liikuvus ja õues viibimine loovad eeldused emotsionaalseks heaoluks ja ajutööks, mistõttu on Tõrvandi Koolis suurendatud liikumistegevuste maht, hilisem koolipäeva algus ning pikad õue- ja söögivahetunnid.

Koolil on aga veel üks siht, mis on jäetud viimaseks, kuna see on kõigi teemade ülene – selleks on kogukonna kaasatus ning kodu ja kooli koostöö. Koolis on võimalik end Vanemate Akadeemias lapsevanemana täiendada ning Vanemate nõukodade kaudu panustada kooli erinevate tegevuste ja väljasõitude korraldamisse.

Tõrvandi kooli 1. klassi sisseastumine on avatud 6. kuni 17. märtsini. Märtsi lõpul saavad huvilised tutvuda kooliruumidega Linnaveres, kus kool 2023. aasta sügisest alustab. Jälgige Tõrvandi Kooli tegemisi ka kooli Facebooki ja Instagrami kontol, seniks aga kohtumiseni!

Jonas Nahkor
Tõrvandi Kooli õppejuht

Kino maale
EelminePaavlipäeva kirjanduslik-muusikaline pärastlõuna Tõnu Õnnepaluga
JärgmineTõrvandi Päästeselts tunnustas vabatahtlikke ja valis auliikmed