Tõrvandi Päästeselts tunnustas vabatahtlikke ja valis auliikmed

529

Tõrvandi Päästeselts pidas iga-aastast tänuüritust, kus tunnustati ja tänati oma vabatahtlikke päästjaid. Võime uhked olla, et oleme 199 korral jõudnud esimesena sündmuskohale abi pakkuma. Eraldi tänusõnu jagus nii noorteringi vedajatele kui neile, kes alati on olemas. Lisaks vabatahtlike tunnustamisele otsustati sel aastal kinnitada ka auliikme statuut, tõstmaks esile ning tunnustamaks isikuid, kes on seisnud päästeseltsi loomise ja eestvedamise eest.

Esimesteks auliikmeteks valiti seltsi üks asutajatest, Eivor Torro, ning vallavolikogu esimees Aivar Aleksejev. Ta on alati seisnud vallas oma komando olemasolu eest ning seeläbi aidanud kaasa vallaelanikele turvalisema keskkonna loomisel.

Tõrvandi Päästeselts alustas tegevust 2015. aasta veebruaris, mil tegevuse lõpetas Päästeameti Tõrvandi päästekomando, kolides Tartu linna. Sel ajal otsustasidki Eivor Torro ja Toomas Arumägi luua Tõrvandi Päästeseltsi. Vabatahtliku Tõrvandi päästekomando üks eesmärk on jõuda iga abi vajava vallaelaniku juurde kiiremini, kui Tartust reageerivad kutselised päästjad seda suudavad.

Toomas Arumägi
Tõrvandi Päästeseltsi juhatuse liige

Kino maale
EelmineTõrvandi Koolist hakkavad võrsuma ettevõtlikud ja leidlikud noored
JärgmineVallainseneri ametikohuseid täidab Reio Jüriöö