Tutvustati Tõrvandi Kooli ehitamiseks laekunud pakkumusi

1024

Kambja Vallavolikogu istungil, 19. aprillil 2023 tutvustati Tõrvandi Kooli ehitamiseks laekunut kuute pakkumist.

Madalaima pakkumise esitas KRC Ehitus OÜ, maksumusega 13 043 022,95 €. Järgnesid AS Tartu Ehitus koos kaaspakkuja Tera Ehitus OÜga (13 433 257,52 €), Embach Ehitus OÜ (13 571 267,64 €), OÜ Mapri Ehitus (13 862 926,56 €), AS Ehitustrust (14 700 984,00 €), AS EVIKO koos kaaspakkuja EVIKO Fassaadid OÜga (17 254 800,00 €). Märgitud summad sisaldavad käibemaksu.

Hetkel teostab vallavalitsus laekunud pakkumuste vastavuse kontrolli ja pakkujate kvalifitseerimist. Hindamisotsuse järel valitakse välja Tõrvandi põhikooli ehitaja. Edukaks tunnistatakse madalaima pakkumise esitaja, kes vastab hanke alusdokumentides sätestatud nõuetele.

Toimunud istungil toetati veel Tõrvandis asuva Kohviku kinnisasja tasuta omandamist Kambja vallale. Alale on kavas rajada keskusala haljastus ning koolimaja ümbritsev piirkond koos väliklasside ja mängualaga.

Istungil algatati ning kinnitati Pühi külas asuva Metsa-Sepa maaüksuse detailplaneering ning lähteseisukohtad.

Vallavalitsusele anti luba riigihangete läbiviimiseks: valla kooli- ja liinibussi transporditeenuse osutamine aastatel 2024–2026, bussitranspordi tellimine valla haridusasutustele 2023/2024 ja 2024/2025. õa.

Vallavalitsusele tehti ettepanek ettevalmistada Masso maaüksuste detailplaneeringu mittealgatamise otsuse eelnõu.

Volikogu liige Alan Uibo esines avaldusega.

Vallavanem Illari Lään andis teada, et finantsjuht Eve Jaanus astus tagasi vallavalitsuse liikme ametikohalt 17.04.2023. Lisaks esitas vallavalitsuse liikme ametikohalt tagasiastumise avalduse 19.04.2023 sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna abivallavanem Liis Rosin.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 24. mail kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 13.04.2023
JärgmineTõuksid on tänavatel tagasi – olgem üheskoos tähelepanelikud ja teadlikud