Kambja valla detailplaneeringud on nüüd kergesti leitavad

456
Detailplaneeringute kaardirakendus. Allikas: Kambja valla detailplaneeringud

Valminud on Kambja valla detailplaneeringute kaardirakendus, mis võimaldab kergesti saada ülevaate valla ruumilisest arengust.

Kaardirakenduse leiab SIIT.

Veebirakendus on töötatud välja ArcGIS tarkvara põhjal, mis võimaldab andmete ja teenuste lihtsat väljatoomist.

Loodud kaardiprogrammi andmeid täiendatakse igapäevaselt ning aja jooksul on rakendusest leitavad kõik valla detailplaneeringud.

Hetkel on toimumas Kambja valla uue üldplaneeringu (edaspidi ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) lõplik koostamine, kus viiakse sisse vajalikke muudatusi.

Korrigeeritud ÜP ja KSH aruande eelnõu vaatavad üle vallavalitsus ning arengu- ja planeerimiskomisjon. Pärast viimaste täpsustuste sisse viimist, esitatakse dokumendid kooskõlastamiseks asutustele ning arvamuse avaldamiseks kaasatavatele isikutele. Vallavalitsus teavitab sellest kindlasti ka oma kodulehel.

Üldplaneeringu loodab Kambja Vallavalitsus vastu võtta oktoobris või novembris, mille järel korraldatakse avalik väljapanek ja arutelud.

Väljatöötatud rakendust kasutatakse ka ÜP ja KSH aruande eelnõu menetlemise protsessis.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTõrvandi lasteaias Rüblik oli maikuu lõpp pidulik
JärgmineVallutage terve maailm, Päiksekesed!