Eksperthinnang kinnitab Linnavere hariduskeskuse ruumide ohutust

584
Linnavere hariduskeskus (endine Rehe Hotell). Foto: Marko Ojakivi

Inseneritegevuste ja tehnilise nõustamisega tegeleva VHR Projekt OÜ poolt läbiviidud ekspertiis kinnitab Linnavere hariduskeskuse (endine Rehe Hotell) ruumide ohutust. 

Ettevõtte juhatuse liige, diplomeeritud ehitusinsener Vahur Schmidt toob eksperthinnangus välja, tuginedes hoone omaniku ütlustele, esitatud dokumentatsioonile ja teostatud paikvaatlusele, et ümberehitustööde tõttu lammutatud vaheseinad olid oma olemuselt mittekandvad ning lammutamine ei halvenda kuidagi hoone kandevõimet ning püsivust ja stabiilsust.

Hoone ümberehitustööd viidi läbi seoses ruumide kohandamisega klassiruumideks. Tööde käigus saadi suuremad ruumid, mis sobivad õppetööks.

Käesolevaks hetkeks on esitatud ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga hoone rekonstrueerimiseks. Ehitusloa menetluse käigus kontrollitakse taotluse ja ehitusprojekti vastavust kehtivatele õigusaktidele ning kooskõlastatakse vajaliku ametiasutusega.

Linnavere hariduskeskuses õpivad Ülenurme Lasteaia Nurmepesa Linnavere filiaali ning Tõrvandi Kooli lapsed. Samuti tegutseb hoones Hansu ja Grete lastehoid.

Oma koolimaja soovitakse Tõrvandi Koolile saada valmis 2024/2025. õppeaasta alguseks.

Lisainfo: Timo Varik, Kambja Vallavalitsuse maa- ja ehitusosakonna juhataja, 5684 1033, timo.varik@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineJõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigul kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne avalikul väljapanekul ja arutelul
JärgmineHoonete katused tuleb regulaarselt lumest ja jääst puhastada