Vallavolikogu veebruariistung

633

Kambja Vallavolikogu XVIII istung toimus 19. veebruaril, kohal oli 15 volikogu liiget, puudusid Toomas Arumägi, Rauno Kiuru, Meelis Michelson, Oliver Ots, Marek Palusoo, Peep Puis.

Päevakorras oli viis küsimust.

  1. Ülevaate soojamajandusest Ülenurmes ja Tõrvandis ning soojusenergia hinnatõusu põhjustest andis SW Energia juhatuse liige Mait Pärg. Vallavolinikud said ülevaate eelseisvatest arendustest ja vastused oma küsimustele.
  2. Jäätmevaldajate registri pidamise korda tutvustas Reet Kiuru. Tegu on juba endistes valdades olnud registritega, mis ühendati ja koostati uus registri pidamise kord. Määrus kehtestati 15 poolthäälega.
  3. Loa andmise riigihanke korraldamiseks kandis ette Kristi Kull. Vallavalitsus soovib korraldada Kuuste Kooli restaureerimise riigihanget ühe hankena, mille tulemusena restaureeritakse koolihoone etappidena kolme aasta jooksul. Volikogu otsustas ühehäälselt anda loa riigihanke korraldamiseks.
  4. Kambja valla noortevolikogu põhimääruse kohta tegi ettekande noortevolikogu juht Kasper Suur. Volikogu kehtestas põhimääruse ühehäälselt.
  5. Rahvakohtunikukandidaatide valimise kohta tegi ettekande Reet Kiuru. Toimusid isikuvalimised ja rahvakohtunikukandidaatideks valiti Leho Liiv, Jane Raamets, Gert Rattasepp, Marika Rohtla, Kert Sasi.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineHajaasustuse programmi taotlusvoor on alanud