Vallavolikogu maikuuistung

600

Kambja Vallavolikogu XX istung toimus 21. mail, kohal oli 16 volikogu liiget, istungilt puudusid Irma Drenkhan, Virgo Kurist, Triin Nõmmistu, Oliver Ots, Rait Rohumägi.

Päevakorras oli kolm küsimust.

1. Vee-ettevõtja määramise kohta tegi ettekande Kristi Kull. Kuulati ka AS Tartu Veevärk juhatuse liiget Toomas Kappi, kes vastas volikogu liikmete küsimustele. Volikogu otsustas ühehäälselt määrata AS Tartu Veevärk vee-ettevõtjaks Õssu küla ja Räni aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas.

2. Soinaste külas asuva Juhani maaüksuse detailplaneeringu algatamise kohta tegi ettekande Tiit Lukas. Detailplaneeringu algatamise poolt oli 16 volikogu liiget.

3. Nõusoleku andmise kohta vallavara otsustuskorras müümiseks tegi ettekande Ivar Tedrema. Volikogu otsustas ühehäälselt anda luba OÜ Cambi omandis oleva korteriomandi müümiseks selle üürnikule.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär REET KIURU.

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineÜlenurme indiaca-mängijad lähevad püüdma maailmakarikat!