SPOKU Tartu linnas huviringides osalejate tarvis

835

Alates 2019. aasta sügisest võtab vald kasutusele programmi SPOKU. See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.

Meie vallast käib Tartu linna spordi- ja huviringides väga palju noori. Vald maksab Tartu linnas tegutsevatele huvi- ja spordikoolidele ning ringidele nn pearaha, maksmise aluseks on sõlmitud lepingud.

Kambja vald saab ligipääsu Tartu linna SPOKU-le. Programmi kasutusele võtmine hõlbustab vallavalitsuse tööd ja aitab meie kõigi ühise raha kasutamist jälgida. Haridusnõunik saab kiiresti kontrollida, kas noor, kelle eest „pearaha“ küsitakse, ikka on vastava kooli või huviringi nimekirjas ja kas ta seal ka käib – nimelt peab lapsevanem samas portaalis kinnitama lapse osalemist. Nii väheneb pettuste võimalus, kus noor on küll nimekirjas, aga tegelikult pole ringi töös kunagi osalenud või on osalemise lõpetanud. Kui vanema kinnitus puudub, siis ringitasu ei maksta. Vastavalt sõlmitud lepingutele makstakse iga lapse puhul „pearaha“ kuni kahe ringi eest, nendest üks spordiring. Kui laps käib kahel erineval treeningul, siis pearaha saab vaid see ring, milles osalemise on vanem märkinud esimese eelistusena. Osalemise kinnitamine algab septembris, kui lapsed on nimekirjadesse kantud.

Vallaveebi noorsootöö ja spordi rubriiki on lisatud programmi kasutamise juhend vanematele.

MAIA UIBO,
valla haridusnõunik

Kino maale
EelmineEmajõe Veevärk laiendab Kambja vallas teenuse osutamist
JärgmineElamusreis Prantsusmaale