Merimell Sokk

Mina ja noortekeskus

1595
Merimell Sokk

Kes sa oled? Millega sa tegeled?

Mina olen Merimell Sokk. Olen Raadio 2 saatejuht, elektroonilise muusika produtsent ja DJ. Korraldan klubiüritusi, festivale ja juhin raadiosaadet nimega Machine Nation.

Kuidas oled olnud seotud MTÜ Õnnemaa noortekeskusega-noortekeskustega? Kuidas mõjutas noortekeskuse tegevustes osalemine sinu elu, Sinu eneseteostust?

Õnnemaa noortekeskusega koostöös viisime Ülenurmes läbi ühe vägeva välisfestivali. Mul oli võimalus lava jagada teiste andekate artistidega ning kogeda oma esimest professionaalse ülesehitusega üritust. Noortekeskuse juht Kersti Leis andis mulle juurde palju enesekindlust ja julgust oma hobiga edasi tegeleda.

Mis on 3 põhjust, miks soovitaksid noortel noortekeskuse tegevustes kaasa lüüa?

Noortekeskused tegutsevad eelkõige noorte huve ja vajadusi silmas pidades. Nad viivad läbi noortele suunatud tegevusi ja loovad selleks arendavat ja toetavat keskkonda. Mina leidsin sealt palju uusi tutvusi, kellega koos põnevalt aega veeta, kuna linnast Ülenurme kolides jäid palju mu vanad sõbrad kaugeks.

Aitäh, Õnnemaa!

Kino maale
EelmineSiim Parisoo
JärgmineValerija Strelovskaja