Kogukondliku turvalisuse toetusprogramm

637

Tartumaa omavalitsuste liit annab teada, et kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2021. aasta toetusvoor on avatud 13. augustist kuni 14. septembrini.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.

Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega: 

  • panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse, ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu
  • vähendatakse riskikäitumist
  • arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võivad olla Eestis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Täiendav teave ja taotlusvormid on leitavad aadressil: https://www.tartumaa.ee/programmid/kogukondlikuturvalisuse-toetusvoor. Taotlused saata digiallkirjastatult e-posti aadressile tol@tartumaa.ee.

Kino maale
EelmineEestis kehtestati hädaolukord
JärgmineÖöpäevaga lisandus 378 positiivset COVID-19 testi, vallas 2