Vald alustab 2022. aastal kaasava eelarve tegevustega

1453

Märtsis alustab vallavalitsus Kambja valla kaasava eelarve tegevustega, mille raames saavad kõik rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas elavad vähemalt 14-aastased isikud esitada ideid sellel aastal kuni 75 000 euro investeerimiseks.

Avaliku raha kasutamine on teema, mille vastu tunnevad kodanikud alati suurt huvi. Selleks et avada kohaliku eelarve kujundamine kodanike osaluseks, on kasutusele võetud kaasav eelarve. Kaasava eelarve raames saavad elanikud välja pakkuda oma ideid investeeringuprojektideks. Kambja valla kaasava eelarve ideid saab esitada 1.-.15 märts 2022 infosüsteemis VOLIS. Ideid saab esitada ka kirja teel (e-postiga vald@kambja.ee või postiga Kambja Vallavalitsus Pargi 2 Ülenurme alevik Tartumaa). E- või tavakirjaga saadetud ideed lisavad korraldajad ise VOLIS-es.

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks
 • Kaasava eelarve objektiks võib olla Kambja valla seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 75 000 eurot.

Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering

 • peab pakkuma avalikku hüve
 • peab olema avalikus kasutuses
 • ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla  järgnevate aastate eelarvetele
 • realiseeritakse 2022. aasta jooksul (idee realiseerib vallavalitsus).

Idee peab sisaldama:

 •  esitaja nime ja kontaktandmeid
 •  nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu)
 •  idee kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja investeeringu puhul planeeritavat asukohta
 •  idee elluviimise kirjeldust
 •  sihtrühma
 •  hinnangulist maksumust
 •  võimalusel ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, video, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada)
 •  Idee peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.

Ideekorje järel toimub ideede teostatavuse hindamine ja tutvustamine. Vallavalitsus tutvustab kaasava eelarve ideid võrdsetel alustel vallaruumis,  meedias. Ideede esitajad tutvustavad oma ideid oma kogukonnas ja huvirühmades ka ise.

Seejärel suunatakse need rahvahääletusele.  Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kambja vallas.   Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab

  • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerides ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-ID-ga.
  • Kambja vallavalitsuses (Pargi 2 Ülenurme ) ja Kambja teenuskeskuses (Kesk 2 Kambja) kasutades dokumendihalduse spetsialisti ja volikogu sekretäri abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Vallavalitsus on avatud E-N kell 8-17, R 8-14.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideed viiakse ellu hääletamisest sellel eelarveaastal ehk antud juhul 2022.

Kaasavat eelarvet korraldab Kambja vallavalitsuse arendusosakond, koos vallakantseleiga.

Kristi Kull
valla arendusjuht

Kino maale
EelminePosti kojukanded võivad hilineda
JärgmineAbivallavanemad astusid ametisse