Abivallavanemad astusid ametisse

2060
Alar Arukuusk ja Liis Rosin. Foto: Kristi Kull

Esmaspäevast on Kambja vallavalitsuses ametis kaks abivallavanemat. Liis Rosin kureerib sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkondi, Alar Arukuuse tegevusvaldkondadeks on majanduse, ehituse, planeeringute ja arenduse valdkond.

Liis Rosin peab oluliseks lasteaia kohtade loomist, eakate vallakodanike heaolu tagamist, et kõigil oleks võimalus kasutada neile vajaminevaid teenuseid. „Samuti on väljakutseks koostöö arendamine valla kogukondade ja külaseltside liikumistega, et kogukonna hääl ja probleemid jõuaks kiiremini vallavalitsuseni,” lausus Rosin.

Alar Arukuuse eesmärgiks on panustada valla jätkuvale arengule ja tegevusele. „Praegu on koostamisel Kambja valla üldplaneering, mille käigus lepitakse kokku üldised ruumilise arengu põhimõtted – kuhu tulevad elamualad, kuhu tööstusalad, missugused maa-alad jäävad põlluharimise ning missugused avalikule sektorile, samuti erinevate teede asukohad. Soovin, et üldplaneeringus kavandatu tagaks arenguprotsesside järjepideva jätkumise,“ ütles Arukuusk.

Abivallavanemad võeti ametisse konkursi korras. Vallavolikogu kinnitas vallavalitsuse uue koosseisu möödunud kolmapäeval. Kambja vallavalitsuse liikmeteks on vallavanem Argo Annuk, abivallavanemad Alar Arukuusk ja Liis Rosin, vallavalitsuse liige Toivo Salus ning finantsjuht Eve Jaanus.

Kino maale
EelmineVald alustab 2022. aastal kaasava eelarve tegevustega
JärgmineEesti U14 noortemeister jalgpallis on Tartu Kalev Jalgpalliakadeemia