Külitse veevärgi projekteerimise leping sai allkirjad

1307

Vallavanem Argo Annuk ja AS-i SWECO esindaja Ott Talvik allkirjastasid 12. aprillil Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise töövõtulepingu. AS SWECO tegi hankel madalaima hinnaga pakkumise.

Lepingu järgi kestab projekteerimine kuni 8 kuud ja läheb vallale maksma 229 830 eurot. Esmalt projekteeritakse peamagistraal Tartu linna veevärgiga ühendamiseks ning seejärel Külitse elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

Vallavalitsus otsib võimalusi ehitamise rahastamiseks

Kambja vallavolikogu 16. märtsi istungil otsustati toetada Külitse  aleviku veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamist ning anda garantii rahastamisele. AS Emajõe Veevärk esitas 30. märtsil veevärgi ehitamiseks rahastamise taotluse keskkonnainvesteeringute keskuse sihtasutusele (KIK) keskkonnaprogrammi 2022. a I taotlusvooru.

Külitse aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamisest

Projekti eesmärk on rajada Külitse alevikku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem, mis kuulub piirkonna veeettevõtjale AS-ile Emajõe Veevärk.

Emajõe veevärk on esitanud kahes eelnevas voorus KIK-le keskkonnaprogrammi rahastamise taotluse kuid rahastust ei ole seni saadud. Vald ei saa rahastust taotleda, taotleja peab olema veeettevõtja. Uus taotlus koos vajalike lisadega on esitatud.

AS-i Infragate Eesti koostatud Külitse piirkonna vee- ja kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti järgi varustatakse Külitse alevik veega Tartu linna ja Külitse aleviku vahelise transiitveetoru baasil. Reovee puhastamine toimub Tartu linna reoveepuhastis. Selleks rajatakse isevoolse ja survelise kanalisatsioonitorustikuna ning reovee pumplatega kombineeritud kanalisatsioonitorustik Külitse alevikus asuvalt ja riigile kuuluvalt Ojaheina kinnistult kuni juba olemasoleva Tartu linna kanalisatsioonitorustikuni, mis asub sarnaselt veetorustikuga Jõhvi – Tartu – Valga ja Lemmatsi – Leilovi maantee ristmikul. Rajatava kanalisatsiooni ühendustorustiku pikkuseks on planeeritud 3,1 km. Torustiku täpsed parameetrid selguvad edasise projekteerimise käigus.

Kino maale
EelmineKambja vallakodanikud saavad kuni 30. aprillini osaleda kaasava eelarve ideede rahvahääletusel
JärgmineVõimlejad naasid kullaga