Meie vallavalitsuse töötajad: finantsosakond

1595

Jätkame suure ühendvalla ametnike tutvustamist. Seekord tutvustavad ennast finantsjuht ja raamatupidajad.

1Sirje Suur, finantsjuht

Sirje Suur

Minu ülesandeks on juhtida ja korraldada finantsosakonna tööd, eelarve, lisaeelarvete ja eelarvestrateegia koostamine, allasutuste (volikogu; vallavalitsus; Ülenurme ja Kambja noortekeskus; Külitse, Tõrvandi, Ülenurme, Kambja ja Kuuste raamatukogu; Reola kultuurimaja; Kambja kultuurikeskus; Tõrvandi, Ülenurme, Soinaste, Kambja ja Kuuste lasteaed; gümnaasium; Kambja, Kuuste ja Unipiha põhikool, muusikakool; lisaks veel sotsiaalvaldkond, vallateed, tänavavalgustus, valla heakord, valla sport ja tegevustoetused kooridele ning muudele seltsidele) eelarve täitmise kontrollimine ja jälgimine, pangaülekannete tegemine, aruannete esitamine. Kambja vallal on mitmeid tütarettevõtteid: OÜ Olme, OÜ Ülenurme Teed, OÜ Cambi, SA Aarike Hooldekodu, SA Ülenurme Areng.

Aruandeid tuleb esitada rahandusministeeriumile kord kvartalis ja allasutustele iga kuu.

Suurvalla esimene eelarve tuli ikka päris paljude aukudega ja tahab veel kõvasti kohendamist, et saaks ühtsetele alustele. Nagu teada, igas talus oma taar. Kulude ja tulude arvestused olid ikka väga erinevad kahes vallas. Mitte et kuskil midagi valesti oleks, vaid nii palju, kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid lähenemisi. See tuleb tasapisi ühtseks saada. Esialgne eelarve 2018. aastaks sai 16,2 miljonit eurot (sealhulgas investeeringuteks 2,6 miljonit), sellest kulud haridusele 10,2 miljonit, kulud kultuurile 835 tuhat, elamu-kommunaalile (tänavavalgustus, vesi ja kanalisatsioon 1,1 miljonit, keskkonnale 398 tuhat, majandusele (vallateed, ühistransport) 1,1 miljonit, sotsiaalile 532 tuhat ja valitsemisele 860 tuhat ning muud väiksed kulud veel tervisekeskustele, päästeametile. Laenude tagasimaksmiseks 693 tuhat eurot.

Varem pole meil vallas olnud eraldi pearaamatupidajat ja finantsjuhti. Nende erinevus on selles, et nüüd tegeleb üks (mina) eelarve ja rahadega, aga pearaamatupidaja tegeleb analüütilise arvestusega, st esitab igas kuust rahandusministeeriumile saldoandmikud. Kambja vallal on mitmeid tütarettevõtteid: OÜ Olme, OÜ Ülenurme Teed, OÜ Cambi, SA Aarike Hooldekodu, SA Ülenurme Areng.

Piltlikult võib öelda, et minu rida on valla rahakoti haldamine nii sissetulekute kui väljaminekute osas, maksete laekumiste üle arvestuse pidamine, laenukohustuste üle arvestuse pidamine, rahastatud projektide aruandlus.

 

2Eha Paade, pearaamatupidaja

Eha Paade

Töötasin kümme aastat endises Kambja vallas finantsjuhina, nüüd siis uues vallas pearaamatupidajana. Töökoht asub Kambjas endises vallakeskuses. Minu koostada on pearaamat, bilanss ja muud raamatupidamisarvestusest tulenevad aruanded ja deklaratsioonid, sealhulgas majandusaasta aruanne. Koostan ja väljastan arveid valla rentnikele ja valla teenuseid kasutavatele isikutele, saldokinnitusi ja meeldetuletuskirju ning tegelen muude igapäevaste raamatupidamistoimingutega.

Kui asutustel või vallakodanikel on vaja maksuvõlgade puudumise tõendeid, siis tuleks pöörduda minu poole.

Minu ülesandeks on ka mitmete finantsküsimusi puudutavate eelnõude koostamine ja täiendamine, näiteks raamatupidamise sise-eeskiri, valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise ning finantsjuhtimise kord ja muude õigusaktide eelnõud.

3Reet Keeroja, raamatupidaja

Reet Keeroja

Olen Kambja Vallavalitsuse raamatupidaja ja minu tööülesannete hulka kuulub töötasu arvestamine vallavalitsuse töötajatele, volikogu liimetele, Ülenurme Gümnaasiumi õpetajatele jt töötajatele, Ülenurme Muusikakooli töötajatele, Tõrvandi, Soinaste, Eerika lasteaia töötajatele, endise Ülenurme valla piirkonna raamatukogude, perekeskuste töötajatele, Reola kultuurimaja töötajatele. Esitan statistilisi aruandeid palgakulu osas. Koostan lasteaia arved Tõrvandi, Soinaste ja Eerika lasteaia lastevanematele; samuti koostan arved teistele omavalitsustele haridusasutuste kohatasude osas. Koostan arveid reklaamimaksu ja rendipindade osas (endises Ülenurme piirkonnas) ja osaliselt kommunaalteenuste osas (vesi, elekter, prügivedu, soojus).

4Airike Feirik, raamatupidaja

Airike Feirik

Tööülesanded on arvete sisestamine, kinnitusringile saatmine ja kinnitamine elektroonilises arvete keskkonnas, Kambja piirkonna sularahaoperatsioonide arvestus. Kogu valla elektroonilised arved saadetakse ühele aadressile, s.o minu arvutisse, siis lähevad need kinnitusringile – see tähendab, et arved saadetakse elektroonilist kanalit pidi allasutuste juhtidele või vallavanemale kinnitamiseks. Kui need on kinnitatud, siis tulevad raamatupidamisele tagasi, seejärel maksab finantsjuht arved.

 

5Marita Suits, raamatupidaja

Marita Suits

Töötan Kambja Vallavalitsuses, töökoht on Kambjas. Teenistusülesanneteks on Kambja piirkonna asutuste ja Ülenurme lasteaia töötajate töötasude arvestamine ning sellega seotud statistiliste ja raamatupidamisaruannete koostamine. Koostan ja väljastan Kambja, Kuuste ja Ülenurme lasteaias käivate laste vanematele arved õppe- ja toidukulude katteks, pean arvestust põhi- ja käibevara osas.

 

EelmineKambja Vallavolikogu maiistung
JärgmineTähetarkust Kambja Ignatsi Jaagu kooli moodi