Loovteraapia ring Ülenurme noortekeskuses

968
Foto: Stefan Schweihofer (cc)

Loovteraapia ring kooliealistele lastele alustab 07. septembril ja hakkab toimuma reedeti kell 14.30 – 16.00 Ülenurme pere- ja noortekeskuses (Pargi tn. 7, Ülenurme). Eelregistreerimine veebis www.onnemaa.ee (klõpsates huvtegevustele avaneb registreerimisvorm).

Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia, muusikateraapia, draamateraapia  ning tantsu- ja liikumisteraapia. Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming.

Ringi juhendaja Ivi Mark: “Loovteraapiate ühingu liige olen alatest 2015.a. Loovtegevustes toetun humanistlikul teoorial põhinevale lahenduskesksele lähenemisele.”

Loovteraapia ringi eesmärk on arendada ja toetada lapse oskusi mänguliselt:

  • laps õpiks tundma ennast ja teisi
  • toetada emotsionaalset arengut ja suhteid teistega
  • maandada lapse pingeid
  • arendada lapse keskendumisoskust
  • arendada koostööoskust
  • arendada lapse loovust
  • pakkuda lapsele eduelamust ja rõõmu

Ivi Mark

2006. aastal lõpetanud psühholoogia eriala bakalaureuseõppes Tartu Ülikoolis ja 2015. aastal kunstitetraapia eriala magistriõppes Tallinna Ülikoolis.

Läbinud eripedagoogika aastase täiendkoolituse õppekava „Hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis“.

Täiendanud loovteraapia meetodeid Northamptoni Ülikoolis Inglismaal, sh läbinud erinevaid koolitusi Eestis.

Töötanud üle kümne aasta rehabilitasioonimeeskonnas emotsionaal- ja käitumisraskustega lastega psühholoog/loovterapeudina.

2017. aasta oktoobrist tööl Tartu Kutsehariduskeskuses kursusejuhatajana noortele, kes on seni kutseõpingutest kõrvale jäänud, kuid tahaksid siiski oma haridusteed jätkata. Kutsevaliku aasta on pilootprojekt, mille ülesanne on vähendada õpingute katkestamist kutsekoolis ning korraldada sujuvam üleminek põhikoolist edasi õppima või tööellu. Lisaks viin läbi seansse TÜ Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliinikus ravil viibivatele lastele alates 09.2017.a.

Kino maale
EelmineMaakonnaliinide sõiduplaanimuudatused
JärgmineNoorte võistluskunst Tõrvandis