Avatud on TASi LEADER-meetme taotlusvoor

249

Tartumaa Arendusseltsi (TAS) 2023. aasta taotlusvoor on avatud kuni 20. märtsini 2023.

Avatud on järgmised meetmed

1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine
1.2. Turismiettevõtluse arendamine
2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine
2.2. Noorte aktiviseerimine
3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine
3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

2023. aasta taotlusvooru eelarve jaotub järgmiselt

Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine 89 158,36 €
Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine 89 158,36 €
Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine 180 295,13 €
Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine 45 073,78 €
Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 69 026,88 €
Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 69 026,88 €

Kokku moodustavad 2023. aasta taotlusvooru summad 541 739,39 € suuruse eelarve.

Projektitoetust saavad taotleda Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühendused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotluste esitamine toimub e-PRIAs.
Projektitoetuse taotlejal on võimalik valida, kas täita TASi taotlusvorm MS Wordis või Google Formsis. Täidetud TASi taotlusvorm tuleb taotlejal lisada e-PRIAsse projektitoetuse taotluse juurde lisadokumendina.
Google Forms saadab vastuste koopia automaatselt vormi sisestatud e-mailile. E-mailile laekunud vorm tuleb projektitoetuse taotlejal teha pdf-iks, kasutades selleks pdf-i printerit või salvestades faili pdf-ina arvutisse. Nii on võimalik Google Formsi taotlusvormi e-PRIAsse lisada.

Taotluse esitamiseks tutvuge

Leader-meetme määrus (peatükk 4. Projektitoetus); Leader-meetme määruse seletuskirjad on leitavad PRIA veebilehel (Abiks taotlejale/Juriidilised alused)

TASi strateegia
TASi projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord
TASi hindamiskomisjoni töökord
TASi hindamiskriteeriumid
Riigihangete seadus
Juhendmaterjal taotluse esitamiseks

Soovi korral saab registreeruda tasuta nõustamisele.

Lisainfo: Kaisa Timmi, Tartumaa Arendusseltsi konsultant-projektijuht, 5388 0054, kaisa@tas.ee

Kino maale
EelmineKambja valla 2022. aasta tegu on Ülenurme spordihoone ümberehitamine (lisatud galerii)
JärgmineVallavalitsuse istungilt 22.02.2023