Nina sisse, käed külge!

194
Rakvere Riigigümnaasiumi õppekeskus, kus noor saab laenutada sülearvuti, õpiku, raamatu või teha iseseisvat tööd. Foto: Tiina Tiideberg

Sellise pealkirjaga programmi tutvustas seminaril Viljandi Gümnaasium. Kuna tööturul toimuvad kiired muutused ja nutimaailmas elavad noored vajavad hoopis teistsugust haridust, ongi õpetajakoolituse üheks majakaks saanud õpilaste ettevõtlikkuse arendamine ja ametivalikute toetamine.

Kõige lähedasema kogemuse pakkus Kolga Kool

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos Haridus- ja Noorteameti karjääriõppeprogrammiga Edu & Tegu korraldas Tartus koolide ja ettevõtete koostööseminari, kus oligi võimalus korjata mitmeid kogemusi. Viljandlaste ettevõtmine tähendaski kümnenda klassi õpilaste viimist ettevõtetesse, et nad saaksid päriselus käed külge panna ja hiljem võib-olla ka amet ja töökoht leida. Kool pakkus omalt poolt välja pika nimekirja nn koostöösõbralikest ettevõtetest. Valga Gümnaasiumi juhtimisel tehakse koostööd Põlva ja Võru gümnaasiumidega ning valitud õpilased viiakse erinevatesse Eesti ettevõtetesse, et noortel oleks võimalik loodusainetega süvitsi tegeleda. Tallinna Loomeinkubaator teeb koostööd EBSiga, kus tudengid saavad firmade tegelike probleemide lahendamisel pärieluga kurssi. Kõige lähedasema kogemuse pakkus Kolga Kool (maakool!), kes laseb oma õpilastel osa saada kolme kohaliku lambakasvatustalu aastatsüklist. Tavapärasele lisaks said õpilased oma kätega ka vorsti teha ja hiljem toote omahinda rehkendada ehk ikka päriselus osaleda.

Tuleb võimalikult palju lõimida ja anda noortele võimalus käed külge lüüa

Tartus on koolirahva suureks abiliseks ärinõuandla, kes lisaks muule korraldab õpireise. Hiljutine kogemuste vahetus Lääne-Virumaal kinnitas veendumust: tuleb võimalikult palju lõimida ja anda noortele võimalus käed külge lüüa. Rakvere linn on leidnud väga ökonoomse koostöövõimaluse: keset linna ehitati töö- ja tehnoloogiakeskus ja seal käivad tundides kõik linna õpilased. Rakvere Riigigümnaasiumis oli aga õpikeskus, kust noor saab laenutada sülearvuti, õpiku või raamatu ja asuda iseseisvalt erinevates töögruppides teemapäeva probleeme lahendama. Maal asuv Uhtna kool tutvustas koostööprojekti Rakvere valla ennetustööspetsialistiga, kus õpilastele pakuti sotsiaalsete oskuste arendamist terve õppeaasta vältel. Lisaks on kooli juures nn Tegula maja, kus saab pärast kooli käed külge panna paljudes erinevates tegevustes.
Järgmine õppereis viib Tartumaa õpetajad Pärnusse, kus kogemusi pakuvad Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnumaa Innovatsioonikeskus ja Pernova Loodusmaja. Fookuses on õpilasfirmad.
Et õpetada noori väljaspool klassiruumi ja lasta neil nina pärisellu pista, on loomulikult vaja projekte kirjutada ja fondidest raha hankida, aga inspireerivad kogemused ja pakutav õppematerjal kuluvad samuti marjaks ära. Mitmetel kohtumistel ja seminari taibutalgutel oli hea meel kogeda, et oleme oma koolis päris õigel teel ja meilgi on palju positiivseid kogemusi. Siinkohal veelkord tänu Andre farmile, kes meie õpilastele juba aastaid tagasi ettevõtlustarkusi jagas.

Tiina Tiideberg
Kambja Ignatsi Jaagu Kooli õpetaja

Kino maale
EelmineEdukas poolaasta Helia Puit/Tõrvandi korvpalliklubil
JärgmineKuidas me ERMis joonistamas käisime