Traditsioonid jätkuvad…

702
Pärast kontserti ja ühislaulmist tehti ka traditsiooniline ühispilt. Foto: Inga Ott

On detsember…

On advendiaeg ja jõuluootus. Kalendri järgi kestab veel hilissügis…

„Kes viis öösel lehed puult? Kes viis kaasa lilled aasalt? Kuhu päike peitu poeb? Kuidas tähed maale said? Kus on suvel tuisuilm, kas on külmataat ta mees?“

Nende toredate küsimustega pöördusid Kammeri kooli õpilased 12. detsembril Aarike hooldekeskuse klientide poole. Ühiselt otsiti ja leiti vastused nii mõnelegi küsimusele.

Sel korral olid kontserdikava ette valmistanud põhiliselt kaheksanda klassi lapsed, juhendajateks Riina Sirp, Liisa Koemets ja huvijuht Hele Kõre. Ühiselt lauldi tuntud laulud „Aisakell“ ja „Kelgusõit“ ning „Üle lume lagedale“. Tegemata ei jäänud ka ühispilt.

Aitäh, tore oli jälle vanade sõpradega enne aastavahetust kokku saada!

Koostööpartneritele kohalikest omavalitsustest, klientide sugulastele ja tarnijatele saatsime juba traditsiooniks kujunenult Aarike sümboliga seinakalendri, seekord saatesõnadega „Tuleb uus, sa tee seda ise. Ise oma jõuga, oma mõtte, oma tahte, südame ja nõuga. Tee ta selline, mis oleks kõigist läinuist parem. Selline, milline ta pole olnud varem.

Täname koostöö eest, meeldivate kohtumisteni 2020. aastal!“

Eriline tänu kuulub sihtasutuse nõukogule toetuse eest ühiste eesmärkide elluviimisel, Kambja Vallavalitsusele, kelle finantsabiga said valmis 10 uut kohta eakatele ja dementsetele uutele klientidele. Siiras tänu hooldekeskuse töötajatele, nii uutele kui staažikatele, nende hingesoojuse ja tõhusa toe eest, mida nad iga päev abivajajatele jagavad! Sihtasutuse nõukogu on kinnitanud meie 2020. aasta eelarve ja tuleval nädalal ootab kinnitamist SA Aarike Hooldekeskus tegevuskava 2020. aastaks.

Loodame, et meie tööka, sõbraliku kollektiivi töö kannab vilja ja saame uuest aastast kätte ka tegevusloa, mida Sotsiaalkindlustusamet nõuab alates 01.01.2020. a.

Neljanda advendiküünla süütame koos LC Tartu Tamme liikmetega eesotsas president Andrus Kõrega. Külla ootame päkapikke nii klientidele kui ka töötajatele.

Elukene veereb ja aasta teeb ringe,

kuuseoks lõhnab ja soojendab hinge.

Jõulukell kaigub ja rõõmsaks teeb meele,

kuu puistab hõbedat kirikuteele…

Käes on aeg, mil soovime eriti jõuliselt,

et oleks õnn ja rahu maa peal!

Tänutunde ja heade soovidega Aarike hooldekeskuse pere nimel

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhataja

Kino maale
EelmineMeie võimlejad olid GymnaFestil edukad
JärgmineJõuluootus Tõrvandis sillutas teed uuele lasteaiale