Head vallaelanikud!

661

Viimasel ajal on palju pahameelt pälvinud postkastidesse laekunud info seoses aadressiandmete korrastamisega.

Kogu selle ettevõtmise eesmärk on, et aadressimuudatuse tulemusena oleksid hooned nummerdatud loogilises järjekorras ning seeläbi paremini leitavad. Nimetatud muudatus ei puuduta kõiki hooneid, aadressiandmeid analüüsitakse hoonete kaupa – kus on juba seaduses nõutud loogika olemas, ei hakata midagi muutma. Näiteks Tõrvandis Aia tänaval asuv lasteaed saab endale päris oma numbri, ei ole enam 6a, aga suures osas jäävad selle tänava teised aadressid samaks.

Kehtiva ruumiandmete seaduse kohaselt tuleks lähtuda mujal Euroopas kehtivast tavast, kus liikluspinnajärgsel adresseerimisel asuvad numberlisandid mõlemal pool liikluspinda ühesuunalises kasvavas järjekorras ning aadressinumbrid määratakse viisil, mille kohaselt ühel pool liikluspinda kõrvuti asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paaritud numbrid ja teisel pool liikluspinda asetsevatel maaüksustel või järjestikku paiknevatel hoonetel on paarisnumbrid.

Ruumiandmete seaduse kohaselt peab koha-aadress tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga. Seega on aadressi peamine funktsioon, nagu ka eelpool juba nimetatud, objekti leitavuse tagamine. Kasutada tuleb sellist numereerimist, mis on antud asulas tavapärane.

Koha-aadressi määraja on kohalik omavalitsus, seega Kambja Vallavalitsus, kelle pädevuses on aadressitoimingute tegemine ruumiandmete seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuete kohaselt. Lisaks on vallavalitsusel kohustus tagada maaüksuse, sellel asuva hoone ning hooneosa koha-aadressi omavaheline kooskõla ning unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide koha-aadresside ainukordsus.

Loodame teie mõistvale suhtumisele ja valmisolekule koostööks. Aadressiandmeid sellises mahus ja põhimõtteid järgides ei ole varem korrastatud, mistõttu on see toiming ette võetud eesmärgiga, et uuendused luuakse pikkadeks aastateks.

KAUPO PIIRSALU,
Kambja valla jurist

Kino maale
EelmineNoppeid vallavalitsuse töömailt
JärgmineKambja Vallavolikogu maiistung