Diane Sirelpuu, Kadri Kroonberg ja Brit Mesipuu e-suitsu-teemalisel infoõhtul gümnaasiumis. Foto: Brit Mesipuu erakogu

Ülenurme Gümnaasiumis toimus 20. oktoobril õpetajatele ja täiskasvanutele veibi- ehk e-suitsu-teemaline tasuta infoõhtu. Soovisin seda teemat käsitleda, sest hetkel pole koolidel kahjuks veel tuge, kuid mõnede õppeasutuste sõnul on veibi näol tegemist lausa nö pandeemiaga. Tean seda, sest käin Eesti koolides rääkimas internetiturvalisusest ning suhtlen seetõttu palju ka koolide sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega. Kui möödunud kevadel ei olnud veibi teema veel nii aktuaalne, siis sellel sügisel ei ole olnud kooli, kus seda ei mainitaks.

Näiteid lapsevanemate liberaalsusest veipimisel

11-aastane poiss ei taha koolis käia. Igal hommikul jaurab, et ei taha ja ei viitsi. Ema ütles, et motiveeris last lubadusega veibi osta. See toimis, laps läks kooli.

Isa ütles, et kuna 13-aastane tütar tahab nii väga veipida ja kõik seda teevad, siis ta lubab tütrel kodus e-suitsu tarbida. Sisse ei pane aga nikotiinisegu, vaid laseb noorel seda pulka veeauruga tõmmata. Et see on ju ok.

Kui vanematelt uuriti, kas nad teavad, et laps veipimisega tegeleb, vastati jaatavalt. Nende kodus pidi normiks olema, et lapsed saavad söögilaualt vabalt ka eri maitsetega e-suitse võtta. Lapsed on seal peres vanuses 11 ja 14.

Pole imekspandav, et sellega on suuri probleeme ka meie vallas. Diilereid ehk edasimüüjaid on juba põhikooliastmes ja tarvitamisega vahele jääjaid isegi veel nooremate seas. Tervise Arengu Instituudi 2021. aasta uuring 15—16-aastaste koolinoorte seas näitas, et e-sigarette on viimase 30 päeva jooksul tarvitanud 17% poistest ja 12% tüdrukutest.

Peale üht oma sotsiaalmeediapostitust sattusin võiks öelda, et üleriigilisse arutellu. Nüüdseks olen selle teema tõstatanud ka Haridusministeeriumis, Sotsiaalministeeriumis ning Tervise Arengu Instituudis. Samuti on kohtumisel osalenud Eesti Koolijuhtide Liidu esimees. Hetkel loodan siiralt, et õige pea on tulemas abistavaid materjale, vähemalt kooli ja lapsevanemate tasemel. Seniks aga sooviksin tähelepanu pöörata teile, lapsevanemad. Olen kuulnud ema suust lauset: „Peaasi, et laps ei suitseta!“. Soovin väga teile kõigile südamele panna, et veip ei ole süütu maitsega tossupulk. Tegemist on küll e-suitsuga, kuid sisaldab samamoodi sõltuvust tekitavat ainet — nikotiini. Veibis oleva nikotiini suur hulk tuleb paljudele üllatusena. Ametlikult on Euroopa Liidus lubatud müüa e-suitsu, millel on nikotiini 20mg/ml. Väga tavapärane on aga, et mustalt turult saadav „mõnusa maitsega“ suits sisaldab seda 2,5 korda rohkem ehk 50mg/ml. See on ebamõistlikult kõrge nikotiinisisaldus, mis on liigne ka intensiivselt tarbivale täiskasvanud suitsetajale. Lisaks on selles taimset glütseriini, propüleenglükooli ja maitselisandeid. Mida reaalselt mustal turul müüdav veip veel võib sisaldada, ei tea keegi.

Miks lapsed veipi tarbivad?

Eks põhjuseid on erinevaid, kuid väga sagedane on see, sõbrad teevad ja soovitakse seetõttu gruppi kuuluda. Kardetakse, et neid heidetakse sõprade seast välja. Loomulikult lisandub ka tahe eksperimenteerida ja olla lihtsalt silmapaistev. Kuid sageli on põhjuseks ka psühholoogilised probleemid (mässamine, stress, tähelepanu) ja nõrk enesekehtestamise oskus. Üks, mis kindel – kaitstud ei ole keegi. Kaugeltki ei saa üldistada, et veipimise küüsi satuvad vaid rikkamad/vähekindlustatud, kehvema õppeedukusega /oivikud jne. Neid leidub kõigis neis gruppides. Raha ei ole ülemäära suureks takistuseks. Prügikastist leitavate veipide „ülessoojendamise“ levikust on teadlikud ka poed, kes teevad üleskutseid kasutatud e-sigarette prügikastidesse mitte panna.

Milline on veibi mõju noortele?

Uuringuid ei ole tehtud ülemäära palju. Pole ju eetiline teaduse eesmärgil noortel veipida lasta. Siiski on seni teada olevad andmed viinud teadlased arusaamale, et veipimine (e-sigareti suitsetamine) mõjutab mälu ja keskendumisvõimet ning samuti esineb probleeme otsuste langetamisel. Uuringud näitasid seost nikotiini kasutamise ja tähelepanuhäirete vahel, mis on eriti problemaatilised noorukiea kriitilises arengujärgus. Neil noortel, kes veipisid, oli rohkem keskendumisraskusi, kui neil, kes ei suitsetanud e-sigaretti.

Seega ole hea ja räägi oma lapsega! Anna talle mõista, et oled suhtlemisele avatud ning vajadusel talle toeks, kui ta on juba nikotiini lõksu sattunud.

Loe rohkem soovitusi ja musta turu olemust minu kodulehelt. Hoia end kursis ka tasuta infoõhtutega. Lähiajal on kindlasti plaanis neid veel korraldada Tartus ja mitmel pool mujal Eestis. Osalemine kõigile tasuta.

Loe rohkem soovitusi ja musta turu olemust minu kodulehelt.

Info: brit@milos.ee

Brit Mesipuu
volikogu liige

Kino maale
EelmineIn memoriam Rahel-Edith Peetsalu
JärgmineÜlenurme muusikakooli õpilased osalesid edukalt konkurssidel