Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor

676

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor avatakse 15. juulil, taotluste esitamise tähtaeg on 16.09 kell 16.30.

Kogukondliku turvalisuse 2018.-2020. aasta toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused (üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul).

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Programmi taotlusvormid ja teabe leiate Tartumaa omavalitsuste liidu kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlused esitada aadressile tol@tartumaa.ee. Lisateave: Heili Uuk tel 730 5216 või 5886 2500, e-post heili.uuk@tartumaa.ee.

Kino maale
EelmineKambja postkontor suletakse 10 päevaks
JärgmineGalerii: Tervisejooksude I etapp