Mänguselts külastab kuningriiki

248

Kambja Laulu-ja Mänguselts korraldab laupäeval, 6. augustil, väljasõidu Seto  Kuningriigipäevale.

Reisuhind 7€, millele lisandub kuningriigi viisa (täiskasvanud 4€, lapsed 2€).

Väljasõit kell 11 Kambja lasteaia parklast.

Info, teatamine, osalustasu maksmine hiljemalt 29. juuliks Pille

Tammelan’ile, telefon 5695 5989, välkpost: pille@kambja.ee

XVIII Seto Kunigriik

06. põimukuud, Obinitsa küläh, Mokornulgah, Meremäe vallah

10.00-12.00 – Sõira, leevä, piiragu, ollõ, hans´a, veini vastavõtminõ võistlusõ jaost küläkeskusõ man.
11.30-12.00 – Leelokoori’ kogonõsõ’ seto lauluimä kaldõh.
12.00.-12.30 – Kunigriigi sõnolisõ iistütlemisõl laulõtas kalmu kaldunu’ lauluimmile: Laul läts läbi Setomaa, Helbi hümn, impr.

 • Setomaa ülebsootska, minevä aastaga meistri’, vallavanõp, sõasuurõp, laulja’, pillimehe’ läävä’ pargih lauluga kunigriigi moro pääle.
 • Vallavanõp ja sootska’ nõstva’ seto lipu, lauldas seto hümni.
 • Ütehkuuh mindäs kunigriigi lava mano.
 • Vallavanõp tervtäs Setomaa ülebsootskat.
 • Kunigriigi sõnolinõ teretäs lauluga’ rahvast.
 • Setomaa ülebsootska hõikas vällä Seto Kuningriigi käsu’.
 • Setomaa ülebsootska hõikas vällä sõnolitsõ võistlusõ teema.

12.45-13.00 – Hõigatas vällä kunigriigi võistluisi vedosniga’, kotusõ’, pääväkõrd ja tõõsõ’ tähtsä’ tiidmisõ’.
13.00-13.30 – Rahvalõ seletedäs ja näüdätäs seto tandsa: naisi kargus, miihi kasatsk.
13.30-14.00 – Kunigriigi rahvalõ seletedäs ja näüdätäs seto kombit.
13.00-17.00 – Seto kunigriigi meistridõ välläsortminõ:

 • sõnolinõ
 • lõõdsapilli’
 • kannõl ja kiiga
 • naisi kargus
 • miihi kasatsk
 • kiiora viskaminõ
 • vägükaika vidäminõ.

17.00-17.30 – Setomaa ülebsootska valiminõ
17.30-18.00 – Seto Kunigriigi meistridõ vällähõikaminõ
18.00-19.00 – Seto Kunigriigi sõaväe paraat
19.00 – Pidolik lõpõtaminõ. Vahtsõ ülebsootska laud meistreile. Kirmas ja ilotaminõ kõõ rahvaga.

 

Kino maale