Vald kehtestas liikluspiirangud

110
  

  

Arvestades kevadise pinnase sulamisega tekkivat tee kandevõime kaotust, kehtestas Kambja Vallavalitsus alates 19. märtsist liikluspiirangud valla teedel

Keelatud on Kambja valla kruusakattega teedel mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmine kuni teede täieliku tahenemiseni.

Korralduse eiramise ja valla teede kahjustamise eest on ette nähtud vastutus vastavalt teeseadusele. Tee kahjustajalt nõutakse sisse hüvitis tekitatud kahju ulatuses.

Vt ka Kambja Vallavalitsuse 16. märtsi 2007. a korraldus nr 481

KV Online

Kino maale