Kambja vald

kuulutab välja konkursi

VALLAVANEMA

valimiseks.

 

Kandidaadilt oodatavad oskused ja omadused

 • Vastab vallavanemale seaduses esitatud nõuetele ja omab kõrgharidust
 • omab juhtimiskogemust era- või avalikus sektoris ning orienteerub omavalitsuse tööd reguleerivates õigusaktides
 • on hea suhtlusoskuse ning koostöö- ja läbirääkimisvõimega
 • oskab komplektseid olukordi tõhusalt lahendada, ilmutades head analüüsi- ja otsustusvõimet
 • omab head avaliku esinemise ja rahvusvahelise suhtlemise kogemust
 • valdab vähemalt üht võõrkeelt (eelistatult inglise keel) vaba suhtlemist võimaldaval tasemel nii kõnes kui kirjas
 • orienteerub kaasaegsetes infotehnoloogilistes lahendustes ning omab nende organisatsioonis rakendamise kogemust.

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid

 • Kandideerimisavaldus, mis avab kandideerija motivatsiooni, tugevused ja nõrkused ning kinnitab selgesõnaliselt seaduses sätestatud nõuetele vastavust
 • Curriculum Vitae, mis annab ülevaate omandatud haridusest ning tööalasest kogemusest ja oskustest
 • haridust kinnitava dokumendi koopia
 • soovi korral soovituskiri.

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 3. detsembril 2021 e-posti aadressile reet.kiuru@kambja.ee, täiendav info tel 5664 2006.

Konkursi tingimused on leitavad aadressil https://www.kambja.ee/vallavanema-konkurss.

Kino maale
EelmineIlmateenistus lubab teisipäevaks lumesadu
JärgmineVallavalitsuse istungilt