Ranitsatoetus 1. klassi õpilastele

892

2019. aastal toetab Kambja vald oma 1. klassi astuvaid lapsi 70 euroga. Ranitsatoetus on Kambja valla eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale, kellel endal ja kelle kooli mineval lapsel on rahvastikuregistris elukoha aadressiks Kambja vald. Ranitsatoetust saab taotleda 1. augustist kuni 31. oktoobrini, täites vormikohase avalduse.

Määrusega saab tutvuda ja avalduse blankett on kättesaadav Kambja vallavalitsuses Ülenurmes Pargi 2 ja Kambjas Kesk 2 ning valla veebilehel https://www.kambja.ee/ranitsatoetus.

Ranitsatoetus kantakse avalduse esitaja arvelduskontole.

Lisainfo Kristiina Puistaja,
tel 5911 9068,
e-post kristiina.puistaja@kambja.ee.

Kino maale
EelmineAS Emajõe Veevärk laiendab teenuse pakkumist Kambja vallas
JärgmineIlusat uut kooliaastat!