AS Emajõe Veevärk laiendab teenuse pakkumist Kambja vallas

450

AS Emajõe Veevärk annab teada, et vastavalt 15. augustil 2019 toimunud Kambja Vallavolikogu koosoleku otsusele alustab 1. oktoobrist 2019. a Kambja vallas Kambja alevikus, Vana-Kuuste külas, Kammeri külas ja Rebase külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse ASi Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.10.2019 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

  1. vesi 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
  2. kanalisatsiooniteenus 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;
  3. kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp 2,116 €/m3 käibemaksuta; 2,539 €/m3 koos käibemaksuga.

Täiendav info ning pikem lugu teenusepakkuja vahetumisest ilmub valla infolehe septembrinumbris. Samuti saadetakse veeteenuse kasutajatele lähiajal vastavasisuline kiri.

Tegusat koostööd soovides

AS Emajõe Veevärk

Kino maale