AS Emajõe Veevärk laiendab teenuse pakkumist Kambja vallas

625

AS Emajõe Veevärk annab teada, et vastavalt 15. augustil 2019 toimunud Kambja Vallavolikogu koosoleku otsusele alustab 1. oktoobrist 2019. a Kambja vallas Kambja alevikus, Vana-Kuuste külas, Kammeri külas ja Rebase külas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamist AS Emajõe Veevärk.

Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.13 tehtud otsusele nr 9.1-3/13-011 kehtestatakse ASi Emajõe Veevärk poolt teenindatava piirkonna elanikele ja ettevõtetele alates 01.10.2019 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:

  1. vesi 1,219 €/m3 käibemaksuta; 1,463 €/m3 koos käibemaksuga;
  2. kanalisatsiooniteenus 1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga;
  3. kanalisatsiooniteenus II hinnagrupp 2,116 €/m3 käibemaksuta; 2,539 €/m3 koos käibemaksuga.

Täiendav info ning pikem lugu teenusepakkuja vahetumisest ilmub valla infolehe septembrinumbris. Samuti saadetakse veeteenuse kasutajatele lähiajal vastavasisuline kiri.

Tegusat koostööd soovides

AS Emajõe Veevärk

Kino maale
EelmineKolmesaja kolmekümne kolmas õppeaastavahetus Kambjas
JärgmineRanitsatoetus 1. klassi õpilastele