Kooliteele asus 36 aabitsalast

168

Kooliteele asus 36 aabitsalast

koolilapsed istuvad aabitsate ja lilledega

Valla koolides alustas sügiskuu esimesel päeval kooliteed 36 aabitsalast.

Kuuste koolis istus I klassi koolipinki 9 õpilast. Kokku käib koolis 42 õpilast. Uuendusliku poole pealt käivitus Kuuste koolis käesoleval õppeaastal Comeniuse projekt “In questing of sources” koostöös Poola, Slovakkia, Bulgaaria, Türgi, Itaalia, Hispaaniaga.

Unipiha algkoolis seadis sammud kooli poole 16 koolilast neist 3 läks I klassi. Unipiha kool proovib sel aastal rakendada avastusõppet.

Kambja Ignatsi Jaagu Põhikoolis sai aabitsa 24 õpilast, keda hakkab õpetama õpetaja Christi Olep. Kooli 323. õppeaastal on õpilaste arvuks 167.

Sel aastal lisandus ka kaks uut õpetajat. Arvutiõpetust hakkab andma Aarne Kivimäe, kes on sel alal tegev ka Nõo koolis ning saksa keelt hakkab õpetama Kadri Reimand.

{joomplu:146} {joomplu:147} {joomplu:148}
{joomplu:149} {joomplu:150} {joomplu:151}

 

Kino maale