Tänuavaldus koostöö toetajatele

177

Euroopa Noorte projektis „GE-gender equality” osalev Kuuste Q-klubi tänab:

Euroopa Noorte Eesti bürood; Kambja vallavalitsust; Kuuste kooli; Euraasia Juristide Assotsiatsiooni; Aserbaidžaani Noorte Juristide Liitu; hr Kristjan Vesket sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonnast; hr Nijazi Hadžijevit Aserbaidžaani kultuuriseltsist; ltn Meelis Sõukandit; ltn Merle Parmakut; pr Riina Sööti Tartu maavalitsusest; TÜ üliõpilaskorporatsioone Revelia, Filiae Patriae, Rotalia, Fraternitas Estica, Indla; pr Anne Väljat Kambja Ignatsi Jaagu koolist; lapsevanemaid ja kõiki teisi, kes meie projekti teostumisele kaasa aitasid.

Eestis viibimise ajal ööbisid aserbaidžaanlased Eesti peredes. Täname kogu südamest lapsevanemaid, kes kauge maa külaliste võõrustamise endi õlule võtsid.

Projektijuht Kersti Kivirüüt

Kino maale