1.9 C
Kambja
Esmaspäev, 30.01.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane.

Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTeave õppimisvõimalustest põhihariduseta kasvatusraskustega ja käitumisprobleemidega noortele

Teave õppimisvõimalustest põhihariduseta kasvatusraskustega ja käitumisprobleemidega noortele

Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli juurde loodud kasvatusraskustega noortele mõeldud klassidesse on võimalik suunata õpilasi, kellel on oma koolis või kodus tekkinud probleeme, millest lähtuvalt oli/on oht mitte lõpetada põhikooli.

Suunamine ei pea olema ametlik, mingi kindla asutuse poolt ja kindlate dokumentide alusel. Suunata (õppima saata) võib omavalitsus, endine kool, alaealiste komisjon, politsei, kriminaalhooldaja, õpilase pere, hooldaja jne. Õpilane võib õppima tulla ka enda initsiatiivil.

Paralleelselt põhihariduseõpingute jätkamisega Vana-Vigala põhikooli juures toimub õpilastele kutseõpe Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis ning tugevdatud kasvatustöö õpilaskodus.

Õpilaskodus elavad käitumis- ja õppimisprobleemidega õpilased eraldi osakonnana ning neile kehtib rangem distsipliin. Kogu tegevus toimub vastavalt kinnitatud päevakavale, mille eesmärgiks on positiivsete korra- ja käitumisharjumuste ning õppetöös edasijõudmise tagamine.

Käesoleval aastal lõpeb kooli õpilaskodude renoveerimine, mis tagab õpilastele väga kaasaegsed majutustingimused.

Kooli õppebaasid on renoveeritud 2010. – 2011. aastal.

Õppima saab tulla kahes vanuserühmas:

  • 17-aastased ja vanemad noored

Õppima võetakse noori, kelle vanus on 17 aastat või rohkem ning kes saavad jätkata poolelijäänud õpinguid vastavalt 8. või 9. klassis.

Põhiharidusõpe toimub mittestatsionaarses (kaugõppe) vormis kolmel päeval nädalas Vana-Vigala põhikooli juures.

Kahel päeval nädalas toimub kutseõpe Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis.

Põhiharidusõpingute kõrval läbitakse 20-nädalane, 800 tunnine kutseõppe õppekava, mis annab õpilasele kutsealased põhioskused.

Kutsealana pakutavaks erialaks on tisler, puittoodete viimistleja.

Koostamisel on autoremondi ja koka erialade õppekavad.

Õppekava läbimisel väljastatakse riiklik kutsekooli lõputunnistus.

Õpilastele laienevad kõik kutsekoolis õppija soodustused: õppe-, bussisõidu- ja koolilõuna toetus.

Kulud, mis lähevad üle toetuste summade, tasuvad õpilased või nende vanemad.

Kõik õpilased kindlustatakse kohaga õpilaskodus, mille kasutustasu on 23 €.

  • alla 17 aastased noored

Õppima võetakse alla 17 aasta vanuseid noori, kellel on probleeme põhihariduse omandamisega.

Vana-Vigala põhikoolis saavad noored jätkata oma poolelijäänud õpinguid 7., 8. ja 9. käitumisprobleemidega õpilaste klassis.

Vana-Vigala põhikoolis läbitakse tavalist põhikooli õppekava. Ühel päeval nädalas omandatakse ametialaseid algoskusi kutsealase eelkoolituse korras Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis.

9-klassi lõpetajad saavad Vana-Vigala põhikooli lõputunnistuse.

Üldharidusõpingute kõrval läbitakse õppeaastas 240 tundi kutseõpinguid, mis annavad erialased algoskused ja õpilased saavad selle kohta kooli tunnistuse. Praegu pakume erialana ehituspuusepa ametit. Arendatakse ka teiste erialade õppekavasid.

Alla 17 aastaste õppijate puhul katab kõik elamiskulud riik sarnaselt põhikoolide õpilaskodudega. See tähendab, et õpilased saavad 4 korda päevas süüa (hommiku-, lõuna- ja õhtusöök, õhtuoode). Kõik õpilased kindlustatakse kohaga õpilaskodus. Selle kõige eest tasub riik.

Kuigi mõlema vanuserühma puhul on õppetöö põhirõhk suunatud põhihariduse omandamisele, on õppimaasumise tingimuseks mõlema hariduspoole (üld- ja kutseharidus) läbimine.

Läbitud kutsehariduse õppekava tagab kutseoskust tõendava tunnistuse ning esmase oskuse ja seeläbi võimaluse tööd leida.

 

Lugupidamisega

Enn Roosi,
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli direktor 

Margit Liira,
Vana-Vigala põhikooli direktor

Loetumad