5.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiiv„Teeme ära“ talgud Kambja vallas

„Teeme ära“ talgud Kambja vallas

 Juba kaheksandat aastat kogunevad kümned tuhanded eestimaalased maikuu esimesel laupäeval, et võtta käsile kõige pakilisemad tööd ja tegemised, mis aitavad kaasa elu edenemisele nii oma kodukandis ja kogukonnas kui ka kaugemal.

 

Kambja kalmistu heakorratalgud

Kogunemine kell 10.00 Perekivi juures oleva värava juurde.

Talgutööd: võsa ja langetatud puude koristus.

Talgujuht: Enn Drenkhan.

Kevadised koristustalgud Kambja kirikus

Kogunemine kell 10.00 kirikusse.

Talgutööd: peseme aknaid ja põrandat, koristame keldrit ja torni viivat treppi.

Talgujuht: Pille Tammelan, tel 5695 5989.

Talgutöö põlvkondade koosmeeles

Kogunemine Aarike hooldekeskuse peamaja juures kell 10.15.

Talgutööd: peamaja juurde rajatakse hooldekeskuse klientidele puhkeplats koos pinkide ja lauaga.

Talgujuht: Elle Ott, tel 511 6113.

Talgud Vana-Kuuste mõisas

Kogunemine kell 10 Kuuste kooli juurde.

Talgutööd: teeäärte ja bussipeatuse ümbruse koristamine. Mullavedu ja pinna tasandamine pargis.

Talgujuht: Anne Palumets, tel 5844 0080.

Suure-Kambja „lavaaugu“ koristustalgud

Kohtume kell 10.00 Suure-Kambja „lavaaugus”.

Talgutööd: riisumine, okste vedamine, prahi vedu ja põletamine.

Talgujuht: Taivo Prants, tel 5656 5140.

Kevadine suurpuhastus Kammeris

Talgutööd: oksad ja praht metsatukast ära koristada

Talgujuht: Helen Sõmerik, tel 5630 6822.

Sofi talu talgud

Tulla Tatra külla Sofi tallu.

Talgutööd: saetud okste kokku korjamine ja lõkkesse viimine, riisumine.

Talgujuht: Kairi Kell, tel. 5568 7026.

Mäepealse keldri renoveerimine ja metsapargi korrastamine

Kogunemine kell 9.55 Paali külas, Mäepealse talus.

Talgutööd: teeme korda vana keldri katuse ja alustame vana põlispuudega metsapargi korrastamist.

Talgujuht: Maarja Anton, tel 5565 3588.

Kambja noorteka talgud Krüüdneris

Kogunemine kell 10.00 Kambja noorteka juures.

Talgutööd: võsa saagimine, okste korjamine, riisumine, prügi koristamine, palvemaja ümbruse korrastamine.

Talgujuht: 5689 2883, tel. 5689 2883.

Lühiülevaate koostas Pille Tammelan

 

Lühendatult „Teeme ära“ talgute pressiteadetest:

Juba kaheksandat aastat kogunevad kümned tuhanded eestimaalased maikuu esimesel laupäeval, et võtta käsile kõige pakilisemad tööd ja tegemised, mis aitavad kaasa elu edenemisele nii oma kodukandis ja kogukonnas kui ka kaugemal.

Endiselt kehtib talgupäeval põhimõte: igaüks saab ise otsustada, mida 2. mail oma kodukandi või kogukonna heaks ühiselt ette võtta. Seekordse talgukevade rõhuasetused lähtuvad elulistest valikutest ning üheks tänavuseks fookusteemaks on tuleohutus.

Tuleohutus väärib tähelepanu

Talgupäeva meeskond kutsub koostöös päästeametiga ja päästeala vabatahtlikega korraldama kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. Olgu talgupaigaks küla seltsimaja, korteriühistu või looduskaunis koht, igal pool saab muude vajalike talgutööde kõrval panna rõhku ka otseselt tuleohutusega seonduvale.

Päästeauto juurdepääsuteede puhastamine, veevõtukohtade korrastamine, küttekollete ülekontrollimine, korstnate pühkimine, suitsuandurite paigaldus ning kontroll jm praktilised tööd suurendavad oluliselt nii kodude kui avalike hoonete ja paikade tuleohtust ning aitavad vähendada tuleõnnetuste ja ka tulesurmade arvu.

Igale talgujuhile antakse lisaks traditsioonilisele stardipaketile üle ka suitsuanduri ja tuleohutuse infot, et ennetada tuleõnnetusi ja tõsta inimeste teadlikkust seoses võimalike ohuolukordadega.

Värvijäägid tuleks anda taaskasutusse või viia jäätmejaama

Koostöös Vivacoloriga võetakse sel aastal fookusesse kodudesse, keldritesse ja garaažidesse seisma jäänud kasutuskõlblikud värvijäägid, mis alatasa jalgu jäädes meenutavad juba tehtud remonti ning valesti käideldes võivad põhjustada ka ohtu keskkonnale.

Veel:

Täpsem info osaliste arvu jms kohta.

Loetumad