Vallavalitsus kehtestas liikluspiirangud valla teedel

194

Seoses sulailmadest tuleneva katteta teede lagunemisega, keelustas Kambja vallavalitsus kruusakattega teedel mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmise kuni teede kandevõime taastumiseni.

Kambja Vallavalitsuse 7. veebruari 2008.a korraldus nr 833 “Ajutised liikluspiirangud valla teedel”

Kino maale