Kaevetööd tekitasid Kambjas ulatusliku sidekatkestuse

192

AS Merko ehituse poolt teostatavate kaevetööde käigus katkes esmaspäeva pärastlõunal Kambja alevikus Kesk ja Aia tänava ristmikul Elioni sidekaabel, mis tõi alevikus kaasa ulatusliku interneti ja telefonivõrgu katkestuse.

Kaevetöid teostatakse Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti Emajõe alamprojekti raames, mille käigus toimub Kambja aleviku kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine, uute vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus ning liitumispunktide rajamine. Teisipäeval kella 17.15 paiku ei olnud veel kaablit taastatud.

Kino maale