Südamlikku ja õnnetoovat uut aastat!

187
  

Tarvita olevat aega, et oma õnne kindlustada.

William Shakespeare

Kambja vallavalitsus soovib kõigile vallaelanikele südamlikku ja õnnetoovat uut aastat.

Kino maale