Konkurss Soinaste lasteaia Laululind direktori ametikoha täitmiseks

859

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi Soinaste lasteaia Laululind direktori ametikoha täitmiseks.

Soinaste lasteaed on suur lasteaed, mis asub Kambja vallas kahes hoones Soinaste külas Kurepalu tee 1 ja Õssu külas Eerika tee 1, siin töötab enam kui 60 töötajat ja lasteaias on kokku 14 rühma.

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • hea pingetaluvus, suhtlemis- ja koostööoskus;
 • õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide käsitsemise oskus.

Tööülesanded:

 • lasteaia kasvatus-, õppe-, tervishoiu-, majandus- ja finantstegevuse juhtimine koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 • lasteaia toimimise tagamine vastavalt õigusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile;
 • lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise tagamine.

Omalt poolt pakume:

 • 49 päeva puhkust;
 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • stabiilset tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks.

Avaldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja CV esitada digiallkirjastatult 15. detsembriks 2020 e-posti aadressil vald@kambja.ee või kirjalikult Kambja vallavalitsuse aadressil Pargi 2, Ülenurme alevik, Kambja vald 61714, Tartumaa, märgusõnaga „Laululinnu direktori konkurss”.

Kontaktisik vallasekretär Marina Lehismets, tel 5688 5812.


https://www.kambja.ee/et/teated/-/asset_publisher/D05VX7a38P3p/content/id/29537412

Kino maale