-6.2 C
Kambja
Pühapäev, 03.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPolitsei pilguga vahejuhtumeist liikluskeerises

Politsei pilguga vahejuhtumeist liikluskeerises

2004. a 9 kuuga toimus Tartu maakonnas jalakäijatega 18 liiklusõnnetust, neist Kambja vallas üks. Meie vallas ei toimunud ühtegi jalgratturitega seotud õnnetust, Tartumaal oli neid kokku 10.

Selle ja eelmise politseikroonikat puudutava ülevaate kirjutamise vahelisel perioodil on registreeritud 33 sõiduki juhti, kes juhtisid mootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud sõidukiiruse. Neli mootorsõiduki juht juhtis oma sõidukit asulasisesel teel kiirusega, mis ületas lubatud sõidukiiruse. Viie sõiduki juhid juhtisid mootorsõidukit kiirusega, mis ületas liikluskorraldusvahendiga lubatud sõidukiiruse.

Tabati sõiduki juht, kes juhtis mootorsõidukit, millel puudus ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

„Dopinguga“ roolis

12. augustil kella 21.00 ajal tabati Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa mnt 199 km sõiduki roolist juht, kes oli alkoholijoobes ning juhtis mootorsõidukit asulavälisel teel kiirusega, mis ületas lubatud sõidukiiruse 49 km/h võrra.

Kambja valla 38-aastane kodanik Madis, olles alkoholijoobes, juhtis 14. augustil kella 17.40 ajal Kambja vallas mootorsõidukit Audi 80. Eelnevalt on sama isikut kohtuotsusega juba karistatud karistusseadustiku § 424 järgi mootorsõiduki juhtimise eest alkoholijoobes.

4. oktoobril kella 20.05 ajal juhtis Kambja valla kodanik 38-aastane V.U mootorsõidukit, olles alkoholijoobes. 9. oktoobril kella 3.10 ajal juhtis 22-aastane Kambja valla noormees K.P, mootorsõidukit, olles alkoholijoobes. Mõlema isiku suhtes on alustatud väärteomenetlus liiklusseadustiku § 7419 nõuete rikkumise tunnustel.

„Paberiteta“ roolis

14. augustil juhtis Kambja vallas elav 24-aastane noormees mootorsõidukit omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Ta juhtis ühtlasi ka mootorsõidukit, millel sõidu ajal ei põlenud nõutavad tuled.

Jalakäija sai löögi sõiduautolt

18. septembril kella 2.50 ajal toimus liiklusõnnetus Kambja alevikus. Tallinna – Tartu – Võru – Luhamaa tee 201. km sai tumedates riietes helkurita alkoholijoobes jalakäija Helle (s 1960) löögi sõiduautolt Citroen, mida juhtis Kuido (1975). Jalakäija toimetati vigastusega ravile TÜ Kliinikumi. Sõiduki juht oli kaine. Sündmuskohal on tänavavalgustus olemas, kuid ei põle. Liiklusõnnetuse toimumise täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel. Sõiduki rehvide turvisemuster vastab LE nõuetele. Sõiduki pidurid on töökorras. Sõidutee on kaetud asfaltkattega, tasane, kuiv ning sõidukorras.

Autorataste all hukkus koer

14. augustil kella 14.12 ajal teatati infoks, et Põlva-Reola tee 29. km jooksis koer ette teel liikuvale sõidukile Ford. Sõiduki juht menetluse alustamist ei soovi. Koer hukkus, info on edastatud ka keskkonnaametisse telefonil 1313.

Bussi võiks oodata järjekorrana

Terav probleem on esile tulnud seoses valla ringibussi sisenemistega Kambja põhikooli kooliõpilaste poolt, kes sõidavad koju kell 15.10 väljuva bussiga. Nimelt on lastel kartus, et buss sõidab enne minema, kui nemad bussi astuda jõuavad. Miks muidu nad haaravad veel peatamata bussi uksest kinni ja sisuliselt lasevad ennast bussil peatumiseni kaasas vedada? Mures on bussijuht, kellest oleneb ka sellel hetkel laste tervis ja isegi elu.

Siin üks soovitus: olge head, bussipeatusesse jõudes tekitage elav järjekord. Kes esimesena peatusesse jõuab, saab loa esimesena siseneda bussi. Kui vahepeal lahkud “sabast”, lähed viimaseks.

Vargused, aina vargused

30. juulil avastati Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas Vana-Kuuste külas Mardika alajaama piirkonnas, et on varastatud 4 mastivahet õhuliini juhet A-35 kogupikkusega 0,8 km ja kaaluga 76 kg. Ettevõttele on tekitatud kahju kokku 9050 kr (s.h varastatud materjali maksumus 6720 kr). Eeluurimise käigus on selgitatud, et antud õhuliini vargus toimus juba 1998. aasta kevad-suvel.

Ööl vastu 15. augustit on sisse tungitud Vana-Kuuste külas garaaži ja varastatud sõiduauto salongist mobiiltelefon Siemens C55 maksumusega 1400 krooni.

15. augustil. ajavahemikul kella 9.00 kuni kella 19.00 on Vana-Kuuste külas Kingo talust varastatud kodutehnikat. Vargusega tekitatud kahju 3430 krooni. Vargustega seotud asjaolud täpsustamisel.

1. septembril avastati, et Virulase külas on varastatud 2 tonni jagu metalli: traktori varuosad, milleks olid kasutamiskõlblikud metsaveotraktor TDT-40 roomikulülid (150 tükki; kahju 2000 kr – arvestatud vanametalli hinnana, varuosana arvestades oleks roomiku hind 7500 kr) ning samuti traktori kasutamiskõlbmatuid roomikulülisid ja muid varuosi. Kokku on omanikule tekitatud kahju 4000 kr.

29. augustil ajavahemikul 19.00 kuni 20.00 varastati Vana-Kuuste külas Raudtee maja nr 4 juures mobiiltelefon Nokia 3100 IMEI koodiga 353368001805278. Kahju 1800 kr. Kahtlusalune isik on välja selgitatud. Vargusega seotud asjaolud täpsustamisel.

Paatide vargus Pangodi järvel

Ööl vastu 6. septembrit on Pangodi külas luku lõhkumise teel varastatud kaks sõudepaati: Pangodi paadisadamast A. Moosesele kuuluv plastikpaat Pella (kahju 8600 kr) ja A. Voltri klaasplastikust sõudepaat Pella Fjord TSA 212 reg nr 5S000193 (kahju 3000 kr). Paatide omanikud soovivad isikutel, kes antud vargusest midagi teavad, infot jagada paatide omanike ja/või politseiga.

Hullamine maanteel?

12. augustil kella 23.36 ajal teatati politseisse, et Kambja vallas Raanitsa külas jooksevad noored Võru maanteel autodele ette. Kohale sõitnud politseipatrull kedagi ei leidnud.

Röövel ründas majaperenaist

22. augusti öösel tungis tundmatu eesti keelt kõnelev meesterahvas Sirvaku külas Oru talu majja ja ründas seal uksele vastu tulnud majaperenaist. Alustatud on kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 200 lg 1 ja 25 lg 1 ja 2, s.o röövimise katse, tunnustel. Tänu abivalmis kaaskodanikule sai kannatanu esmaabi traumapunktis. Politsei palub tähelepanekutest teada anda helistades teisipäeval ja neljapäeval kell 9:00 – 10:00 telefonil 7416247 või kirjutades e-posti teel aadressile: nelly.ruuge@louna.pol.ee.

Teotati surnute mälestust

3. septembril kella 18.30 paiku avastati Suure-Kambja külas Suures Isamaasõjas langenute mälestusmärgi värviga ülevalamine. Antud sündmuse kohta alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 149, s.o surnu mälestuse teotamine, tunnustel.

Kummaline juhus: soovitud tagajärg jäi saabumata

23. augustil kell 9.00 avastati Aarike Hooldekodu pesulaohoidja poolt, et ajavahemikul 19. augustil kella 14.00st kuni 23. augusti kella 9.00ni on avatud Virulase külas hooldekodu sauna mustapesuruumi aken ja ruumis, akna all põrandal on hunnik märgi põlenud pabereid ning akna all oleva pesumasina veevoolik on kahjustunud. Kahju selgitamisel. Esitatud teate alusel alustati väärteomenetlus karistusseadustiku § 218 tunnustel. Põlevate paberite peale oli jooksnud kuumuse tagajärjel sulanud veevoolikust tulev vesi, mis kustutas edasise põlengu.

Valeteade alkoholijoobes isikult

5. septembril kella 13.21 ajal tuli teade selle kohta, et Pangodi poe kõrval vajab politsei abi Enn. Tagasi helistades telefoninumbrile, mida salvestab automaatselt politseikorrapidaja infosüsteem, selgus, et helistaja on ise kusagil Tartus. Telefonikõne vastu võtnud isik oli väga juua täis ja ei saanud aru, kus asub ning mis toimub. Tegemist oli valeteatega.

Politsei taltsuta
b purjutajaid

6. septembril kella 17.22 helistati politseikorrapidaja telefonile nr 110 ning anti teada, et Pangodi külas kakleb purjus isa emaga. Mees lahkus, avaldust ei tule.

11. septembril kella 4.35 ajal teatati politseikorrapidajale, et Kambja alevikus Männi 11 majas märatseb purjus mees. Mees lahkus enne politseipatrulli kohale jõudmist.

4. septembril kell 22.21 ajal anti telefoni teel teada, et Pangodi külast 1 km Otepää poole on helkurita joobes mees teel, kusjuures ilmastikuolud halvad – udu.

Politsei abi on palutud Tatra külas asuvast Tatraoru forellikasvandusest, kus 17. septembril kella 19.45 aja kaks meesterahvast lärmasid ja sõimlesid, kasutades ebatsensuurseid väljendeid. Sellega rikkusid nad avaliku korra nõudeid. Mõlemad meeskodanikud toimetati kainenemisele.

Naabrimehed lahendasid tüli verise noalöögiga

25. septembril kella 18.28 ajal teatas Tartumaa kiirabi dispetšer, et Pangodi külas ühise joomingu käigus läksid naabrimehed solvava sõna peale tülli ja 1952.a sündinud Priit lõi 1953.a sündinud Ennu noaga eest rindkere paremasse külge. Kannatanul on rindkere läbiv vigastus (kops vigastatud). Kohale sõitnud patrull pidas kinni Priidu, kes toimetati kainenemisele.

Alaealised suitsetasid

6. oktoobril kella 14.00 ajal tabati Kuuste põhikooli territooriumil suitsetamas kolme alaealist noormeest, kelle teo suhtes alustati väärteomenetlus tubakaseaduse nõuete rikkumise kohta.

Nelly Ruuge,
Toomas Plaado

Seekordne kirjatükk valmis Kambja valla konstaablil Nelly Ruugel koos Sisekaitseakadeemia teise kursuse kadeti Toomas Plaadoga, kes oli konstaablipraktikal Kambja vallas.

Loetumad