14.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

PRIA toetab

põld

Põllumaa deklareerimine kestis 12. aprillini. Selle maa peale, mis on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIAs) kirja pandud, saab 17. maist kuni 15. juunini toetust taotleda.

Tänavu on maaharijatel võimalik saada kolme pindalapõhist toetust:

  • ühtset pindalatoetust ja täiendavat otsetoetust;
  • põllumajanduslikku keskkonnatoetust;
  • ebasoodsamate piirkondade toetust.

Neid toetusi saab maa hooldaja, kes maa heas põllumajanduslikus korras hoiab. Toetus ei ole mõeldud maaomanikule, kes maa korrashoidmisega ei tegele. Sama maa peale ei saa toetust kaks või rohkem taotlejat. Soovitame maaomanikul ja rentnikul omavahel kokku leppida selles, kes toetust taotleb. Juhul kui selgub, et sama maa peale küsisid toetust mitu inimest, siis kontrollib PRIA kohapeal seda, kellel on dokumentide järgi õigus maad kasutada.

Toetust saab inimene või ettevõte, kes taotleb toetust vähemalt 1 ha põllumajandusmaale, kusjuures põllu suurus ei tohi olla väiksem kui 0,30 ha.

Toetuste juhendmaterjali ja taotlusvorme saab PRIA piirkondlikest büroodest või koduleheküljelt www.pria.ee.

Pindalapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 17. maist kuni 15. juunini. Hilinenud taotluste vastuvõtmise aeg on 16. juuni – 9. juuli 2004. Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat toetuste summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

Pindalapõhised toetused makstakse välja pärast 1. detsembrit.

PRIA pressinõunik Heli Raamets

Loetumad