"Tammeke" korraldab ekskursiooni

182

Pensionäride klubi „Tammeke“ korraldab 8. juulil 2006 ühepäevase ekskursiooni Kesk-Eestisse Reisikavas on osalemine Eesti Piimandusmuuseumis toimuval piimapäeval Imaveres, Sassi talu jaanalinnufarmi ja Eestimaa kaunite paikade külastamine. Osaleda soovijatel palume endast teada anda telefonidel 741 6424 (Leena Visnapuu), 741 6445 või 741 6426 (Anu Palk) hiljemalt 1. juuliks k.a.

Kino maale