Detailplaneeringu algatamise teade

199

Kambja Vallavalitsus algatas 16. novembril 2004 korraldusega nr 742 Kambja alevikus asuva Noorevälja kinnistu detailplaneeringu, mille eesmärgiks on planeeritava ala (11,8 ha) kruntideks jagamine ning kruntide ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine.

Vallasekretär Reet Kiuru

Kino maale