11.9 C
Kambja
Neljapäev, 06.10.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja kool kutsub kõiki huvilisi taas kirjatööle

Kambja kool kutsub kõiki huvilisi taas kirjatööle

Kambja uue koolihoone valmimise õppeaastal kogutakse „Tootsi taskutesse“ kaastöid nii koolielust kui elukoolist. „Tootsi taskutes“ 11. aruandesse oodatakse nii pikemaid meenutusi kui meeleolukaid mälestuskilde koolielust erinevates koolimajades, õpiaastate huvitavatest ettevõtmistest, unustamatutest (ametlikest ja mitteametlikest) õppetundidest, õpetlikest vahejuhtumitest, meeldejäävatest inimestest (õpetajad, kaasõpilased, kolleegid, vilistlased, lapsevanemad, kooli külalised) jne.

Kaastöid oodatakse kõigilt kambjalastelt, kel soov „Tootsi taskuid“ täita. Kirjatöös saab kasutada seiku oma koolielust või elukoolist, kuid võib küsitleda ka vanemaid, vanavanemaid, sugulasi, sõpru, tuttavaid ja võhivõõraid…

Koolielu „Tootsi taskutesse“

Mis on teinud Kambja koolist Kambja kooli erinevatel aegadel ja erinevates majades? Milles ja kuidas on avaldunud Kambja kooli vaim? Kes ja miks on olnud Kambja kooli vaimu ja vaimsuse kandjad? Kes ja kuidas on olnud õpilastele koolisisesteks eeskujudeks? Kas ja kuidas on mõjutanud koolis õpitu ja kogetu elukutsevalikut või edasist elukäiku? Kas ja kuidas on märgata seoseid koolis õpetataval ja elus vajalikul? Jne.

Elukool „Tootsi taskutesse“

Kodulähedasest maakoolist gümnaasiumisse (keskkooli) või kutseõppeasutusse – millised on olnud muljed, kogemused ja õppetunnid? Kas ja kuidas on aidanud koolis õpitu või kogetu elus toime tulla? Kas elus on olnud olukordi, kus on tulnud kahetseda, et seda või teist oleks võinud korralikumalt õppida? Kas ja kuidas on seotud kooliaegsed huvialad hilisema elukutsevalikuga ja tööga? Kas ja kuidas võib koolipõlves välistatud elukutsest tegelikkuses kujuneda elu sisu? Jne.

Kaastöödes võiks kajastada enda või kellegi teise Kambja kooli vilistlase elukäiku (näiteks otsida ja leida seoseid õpiaastate ja edasise tegevuse vahel), kuid ka tegutsemist huvipakkuvas ametis või põneval huvialal, elukooli õppetunde jne.

Eesti keele õpetaja Tiina Tiideberg ja huvialajuht Toivo Ärtis „Tootsi taskute“ koostajatena ootavad kaastöid 1. veebruarini 2006, erikokkuleppel võimalik mõnevõrra pikem kirjutamisaeg.

Kambja koolis väärib esiletõstmist:

  • Kooli traditsioonid – vanade traditsioonide taaskäivitamine ja kaasajastamine.

  • Kooli almanahh „Tootsi taskud“ kui kooli õppe- ja kasvatustööga tihedalt seotud traditsioon.

  • Koduuurimuslik tegevus Kambja valla ajaloo tundmaõppimiseks ja selle jäädvustamiseks.

Väljavõte riikliku järelevalve aktist 2004. a kevadel

Loetumad