13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivDetailplaneeringute algatamine Kambja vallas

Detailplaneeringute algatamine Kambja vallas

Kambja Vallavalitsus on algatanud järgmised detailplaneeringud maa sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ja kinnistute jagamiseks kruntideks:

1) 14.10.2005 korraldusega nr 1077 Vana-Kuuste külas Raua kinnistule pindalaga 2,75 ha;

2) 10.11.2005 korraldusega nr 6 Madise külas Kivestiku-Juhani kinnistule pindalaga 10,91 ha;

3) 10.11.2005 korraldusega nr 7 Tatra külas Kannastiku kinnistule pindalaga 5,2 ha;

4) 10.11.2005 korraldusega nr 8 Tatra külas Pargi kinnistule pindalaga 4,4 ha;

5) 24.11.2005 korraldusega nr 37 Vana-Kuuste külas Naritse kinnistu osale pindalaga 1,9 ha;

6) 08.12.2005 korraldusega nr 51 Sipe külas Lauri-Rõuge kinnistule pindalaga 2,29 ha.

Kambja Vallavalitsuse 10.11.2005 korraldusega nr 5 algatati detailplaneering Tatra ja Aakaru külas Tammemäe kinnistu osa (pindalaga 25,1 ha) maa sihtotstarbe osaliseks muutmiseks ärimaaks ja teemaaks kinnistule snowtubingu pargi rajamiseks.

Kambja Vallavolikogu 17.11.2005 otsusega nr 8 algatati detailplaneering Kambja alevikus Pargi kinnistu katastriüksuse 28203:005:0463 maa sihtotstarbe muutmiseks väikeelamumaaks ja transpordimaaks ning kinnistu jagamiseks kruntideks.

Loetumad