20.9 C
Kambja
Kolmapäev, 29.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPäästeamet ja keskkonnainspektsioon kontrollivad jätkuvalt tuleohutusnõuetest kinnipidamist

Päästeamet ja keskkonnainspektsioon kontrollivad jätkuvalt tuleohutusnõuetest kinnipidamist

  

Lõuna-Eesti Päästekeskuse teeninduspiirkonna 6 maakonna operatiivkorrapidajad ja tuleohutusjärelevalve inspektorid ning keskkonnainspektsioon jätkavad seiret, et kontrollida kulupõletamise keelust ja lõkke tegemisel tuleohutusnõuetest kinnipidamist.

Nii päästekeskuse tuleohutusjärelevalve inspektorid kui keskkonnainspektsiooni inspektorid on keelust üleastujatele ja tuleohutusnõuete rikkujatele teinud rahatrahve ja läbi viinud väärteomenetlusi.

Kulu- ja metsatulekahjude põhjuseks on enamasti inimeste hoolimatus ja kipub ikkagi ununema, et looduses alanud tuleohtlikul ajal tuleb rangelt kinni pidada tuleohutusnõuetest. �Lõkke tegemisel tuleohutusnõuete mittejärgimine ning kuivale kulule visatud koni või tikk vallandab põlengu, mille kustutamiseks kulub palju päästeteenistuse energiat ja vahendeid ning põhjustab suurt kahju,� ütles Lõuna-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht Viljar Schmidt. �Tuleb mõista, et tuli võib levida soodsa tuule korral väga kiiresti ning vahel mitmes suunas, mis on peamiseks põhjuseks, et sageli väljub kulupõletamine kontrolli alt,� lisas Schmidt.

Sel aastal on Lõuna-Eestis toimunud üle 200 kulupõlengu. 09. aprilli päeval teatati ka käesoleva aasta esimesest suuremast metsapõlengust Viljandimaal Abja vallas Veskimäe külas. Tulekahju ulatus ligi 14 ha suurusele raiesmikule, kus põles turbapinnas, kulu, vanad kännud ja kuusenoorendik. Tulekahju kustutamine kestis mitu päeva.

Lõuna-Eesti Päästekeskus tuletab veel kord kõigile meelde, et lõkke tegemisel tuleb väga täpselt järgida tuleohutusnõudeid ja kulupõletamine on keelatud. Tuleohutusnõuete eiramine seab ohtu meie endi ja kaaskodanike vara ning elukeskkonna. Samuti palub päästekeskus inimestel jälgida, et ka nende naabrid kulu põletamise keelust kinni peaksid. Palume lastevanematel rääkida lastele kulupõletamise ohtlikkusest, sest kahjuks on ka selliseid juhtumeid, kus lapsed põnevusest kulu süütavad, kuid tagajärjed võivad olla ettearvamatud ja traagilised.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi (EMHI) tuleohukaardi kohaselt valitseb kogu Lõuna-Eestis väga suur tuleoht. Nädalalõpu ilmaennustus prognoosib sooja ja see tõstab riske kulu- ja metsapõlengute tekkimiseks. Päästekeskuse operatiivkorrapidajad teevad kontrollreide keelust üleastujate tabamiseks. Seiresõite viivad läbi ka keskkonnainspektsiooni inspektorid. Keelust üleastujaid võib vastavalt päästeseadusele oodata rahatrahv kuni 18 000 krooni füüsilisele isikule ning kuni 50 000 juriidilisele isikule. Kulupõlengu põhjustaja tasub ka tekitatud keskkonnakahju.

Evelin Uibokand
Lõuna-Eesti Päästekeskus
avalike suhete büroo juhataja

Tuleohutusnõuded

Kulu põletamine on keelatud üle vabariigi ning lõket tohib teha üksnes tuleohutusnõudeid järgides:

  1. lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel
  2. lõket ei tohi jätta järelvalveta
  3. lõkke juures peavad olema valmis esmased tulekustutusvahendid (näiteks tulekustuti, ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad)
  4. lõket ei tohi teha tugevama tuulega kui 1,5 m/s
  5. lõkkease tuleb hoolikalt kustutada

Samuti tuleb meeles pidada, et lõke peab asuma mittesüttival pinnasel (muld, liiv, savi) ning selle lähedal ei tohi asuda kergesti süttivaid esemeid ega kulu!

Selle aasta esimene kulutuli registreeriti 14 märts, tänaseni on päästjad kulu kustutanud 1081. korral. Kulutules on hukkunud üks inimene ning hävinud mitmeid eluhooneid.

Loetumad