24.9 C
Kambja
Esmaspäev, 04.07.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKuuste kooli juures alustab tööd lasteaia liitrühm

Kuuste kooli juures alustab tööd lasteaia liitrühm

Mudilaste ootel: Kuuste kooli lasteaiarühma nägusate ruumide põrandatele annab enne mööbli sissetoomist viimast lihvi Raimond Käsi. Foto: Heigo Mägi

  

Kui 2003. aastal koostati praegu kehtivat valla arengukava, märgiti sellesse ühe lahendamist vajava probleemina lasteaiakohtade vähesus. Kambjas tegutsev lasteaed Mesimumm on jäänud kahjuks kitsaks – kõik 120 kohta on mudilaste poolt hõivatud ja pidevalt ootab kuni paarkümmend last eakaaslaste seltsi mängima ja õppima pääsemist.

Kodulähedane lasteaed annab peredele turvatunde

Et Kambja valla arengukavas on seatud eesmärgiks konkurentsivõimelise alus- ja põhihariduse tagamine, asus vallavalitsus tegutsema, et tuua leevendust lasteaiakohtade põuale. Otsustati, et väga vajalik oleks taastada lastehoiuteenus Vana-Kuustes kui ühes valla piirkondlikus tõmbekeskuses. Lasteaed suleti seal Eesti taasiseseisvuse algusajal, kui kolhoosile kuulunud ruumid müüdi omandireformi käigus.

Valla üldplaneeringus on Vana-Kuuste küla suunitletud perspektiivseks elamumaaks, mistõttu sinna asuvad elama noored pered, kelle jaoks on kindlasti väga oluline, et nende lapsed saaksid kodu lähedal turvaliselt ja mugavalt tänapäeva nõuetele vastava alushariduse. Korralikes ruumides korraldatud laste päevahoid on ka üheks eelduseks, et Vana-Kuuste piirkonna noored jäävad elama oma kodukanti, loovad seal pere ega rända mugavama elu otsinguil mujale.

Vallavalitsus otsustas, et kõige otstarbekam on lasteaiarühmaruumid sisustada Kuuste koolimajja, kus õpilaskond on vähenenud. Lasteaiarühma loomine koolimaja katuse alla on ka majanduslikult kasulik, kuna sellega ei kaasne püsikulude (küte, ventilatsioon jms) olulist suurenemist. Mudilaste toitlustamise tõttu leiavad efektiivsemat kasutamist ka Kuuste koolisööklale hiljuti ostetud kaasaegsed köögiseadmed.

Uus lasteaiarühm kogus kiiresti populaarsust

Remont lasteaia ruumides alles käis, kui kooli direktori Rein Härmoja lauale olid kogunenud avaldused 18 lapse vanemailt. „Nende seas on 10 last, kes senini käisid Kambja lasteaias,“ märgib direktor, et esile tuua seost, kuidas Kuustesse loodud lastehoiurühm lühendab mõnevõrra lasteaiajärjekorda Kambjas.

Kuuste koolimaja teisele korrusele rajati aktsiaseltsi Ervin Ehitus töömeeste poolt õdusad tingimused lasteaia liitrühmale: riietus,- mängu-, magamis- ning tualettruum ja kööginurk. Lasteaiaruumidesse pääseb koolihoone küljele ehitatud uue trepikoja kaudu.

Lasteaiarühma ruumide väljaehitamine Kuuste koolimajas nõudis enam kui 1,1 miljonit krooni. Lõviosa renoveerimitöödele kulutatud rahast tuli vallaeelarvest, kuid tänuväärsel kombel eraldas taotlusprojekti alusel peaaegu kolmandiku vajaminevast summast (ehk 350000 kr) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus – toetus hasartmängumaksusust laste, noorte ja peredega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks.

Mahedates toonides värvitud ruumide sisustamiseks ostis vallavalitsus osaühingult Guido Mööbel nägusa ja väärtusliku täispuidust mööbli – mudilastele sobivas möödus lauad, toolid, kapid, voodid jms.

Nii lasteaiamudilaste kui kõigi Vana-Kuuste piirkonna laste tarvis rahastas vallavalitsus 200000 krooniga mänguväljaku ehitamist Kuuste kooli parki.

Kuuste lasteaiarühm alustab pidulikult tegevust 3. septembril.

Toivo Ärtis

Loetumad